Niedziela, 18.02.2018

fbinstalktwyt

Gmina Koniecpol „wyszła” z programu naprawczego - finanse są stabilne

Liliana Bielas-Kostyra
Gmina Koniecpol „wyszła” z programu naprawczego - finanse są stabilne

Dramatyczna sytuacja gminy Koniecpol uległa poprawie. Dzięki zaciśnięciu pasa i konstruktywnym rozwiązaniom gminę znajdującą się do tej pory w zapaści czeka lepszy los.

Dzięki wdrożeniu drakońskiej strategii oszczędności, spłacania zadłużenia po poprzednich władzach samorządowych, liczeniu każdej złotówki w budżecie i pozyskaniu bezzwrotnych dotacji na najpilniejsze działania inwestycyjne, Gmina Koniecpol zakończyła z końcem roku 2017 realizację Programu Postępowania Naprawczego, trwającego od ponad 3 lat w związku z katastrofalną sytuacją finansową z lat 2011 - 2014.

Programy postępowania naprawczego są ratunkiem dla wielu gmin, które znalazły się w zapaści finansowej. Przygotowanie i ścisła realizacja takiego programu to jedyna droga na wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla gmin, które popadły w kłopoty ze spełnianiem wskaźników z art. 242 (równowaga bieżąca) oraz art. 243 (obsługa zadłużenia) ustawy o finansach publicznych.

Finanse Koniecpola są w końcu stabilne po 3 latach wyrzeczeń, ciężkiej pracy i cierpliwości ze strony mieszkańców. Rok 2018 to pierwszy rok „normalności” z budżetem, którego projekt został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Wynika z tego, iż wdrożono z powodzeniem ujęte w Programie Postępowania Naprawczego działania i osiągnięto efekty finansowe.

Zakończenie Programu Postępowania Naprawczego pozwoli wreszcie na podjęcie wielu działań prorozwojowych oraz promocyjnych gminy.

- Lata 2015 - 2017, czyli czas mojej kadencji na stanowisku Burmistrza, to okres ratowania gminy znajdującej się w zapaści finansowej. Pisano o nas na łamach gazet: „Koniecpol bankrutuje? Wojewoda powoła zarząd komisaryczny”, "Tu się kończy Polska. Koniecpol bez wody od dwóch lat”. Było to bardzo przygnębiające i nie wpływało pozytywnie na postrzeganie naszej gminy na zewnątrz. Trudno, aby gmina promowała się brakiem wody czy długami. Przez okres ostatnich 3 lat gmina realizowała program naprawczy, który został sporządzony przez poprzednie władze. Zakładał m. in. zmniejszenie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów w szczególności w zakresie podatków oraz opłat lokalnych. Oprócz ograniczenia wydatków bieżących, sytuacja finansowa ograniczyła remonty, nie pozwala nam na nowe inwestycje, a to blokowało całkowicie nasze działania prorozwojowe na lata - powiedział Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola - Pomimo przeciwności podjęliśmy jednak ogromny wysiłek i zaczęliśmy realizować wiele niezbędnych i pilnych w gminie inwestycji, w tym m.in. budowę kanalizacji, wodociągów. Zdecydowaliśmy się na zakończenie zaniechanych inwestycji z przeszłości, projekty rewitalizacyjne, z którymi nie mogliśmy czekać do zakończenia programu naprawczego. Pozyskaliśmy środki unijne. W tym przypadku warunkiem było jednak uporanie się z zapaścią finansową i wygospodarowanie środków niezbędnych na wkład własny. Ale ten warunek też został przez nas spełniony.

 

- Było mi przykro, gdy przychodzili do Urzędu mieszkańcy i prosili o infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, drogi, oświetlenie, a ja miałem związane ręce programem naprawczym i liczyliśmy każdą złotówkę w budżecie miasta, spłacając w pierwszej kolejności zadłużenie. W tym miejscu należy szczególnie podziękować mieszkańcom za zrozumienie oraz za udzielone nam wsparcie w tym trudnym okresie. Bez ich cierpliwości nie byłoby to możliwe. Osiągnęliśmy sukces, wyszliśmy z kłopotów i rozwiązaliśmy problemy finansowe i po części - bytowe. Wybudowaliśmy wiele kilometrów wodociągów, jesteśmy w trakcie budowy kanalizacji, realizujemy na bieżąco inwestycje i remonty, realizujemy wiele projektów unijnych - dodał.

Obecny budżet Miasta i Gminy Koniecpol w porównaniu do końca listopada 2014 r. został zwiększony ponad dwukrotnie z około 24 mln zł do ponad 50 mln zł planowanych wydatków na rok 2018, co świadczy o rozwoju gminy.

 W latach ubiegłych zadłużenie Koniecpola wyglądało następująco:

2007 -  7 702 357

2008 -  7 410 920

2009 -  9 973 760

2010 -  10 829 471

2011 -  16 805 846

2012 -  14 772 322

2013 -  14 940 015

2014 -  16 242 972 !!!

Obecna kadencja 2015-2018

2015 -  10 177 913

2016 -  7 846 775

2017 -  6 706 414

 

Jak wynika z powyższego zestawienia od roku 2015 zadłużenie sukcesywnie spada.

- Spłacamy w dalszym ciągu pożyczkę restrukturyzacyjną z Budżetu Państwa. W związku z tym każde zaciągnięcie pożyczki np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne nadal musi być konsultowane z Ministerstwem Finansów i wiąże się z uzyskaniem zgody ze strony Ministra – mówi skarbnik Gminy Koniecpol – pani Monika Starczewska. 

- W ciągu ostatnich 3 lat gmina nie zaciągała żadnych pożyczek, kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie przystępowała do długu, nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też w żaden inny sposób nie obciążała swojego majątku. Terminowo regulowała spłatę rat kapitału i odsetek od zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów i pożyczek, co doprowadziło do zmniejszenia kwoty długu do poziomu 6 706 414,57 zł według stanu na dzień 31.12.2017 r. z poziomu 16 242 972,36 zł na dzień 31.12.2014 r. – dodała.

A zaczęło się to tak

W dniu 15.11.2013 roku Gmina Koniecpol przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030. Na podstawie złożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała negatywną opinię na temat przedstawionych dokumentów. Do dnia 31 stycznia 2014 roku Gmina Koniecpol nie podjęła uchwały w sprawie budżetu na rok 2014 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030. Z uwagi na powyższe przesłanki, w oparciu o art. 240 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie wezwania do opracowania i uchwalenia programu naprawczego przez Gminę Koniecpol w terminie 45 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych. Dokument zawiera analizę stanu finansów jednostki, w tym przyczyn zagrożeń realizacji zadań publicznych, plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty finansowe.

Gmina Koniecpol w oparciu o uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zgłoszone do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030, przygotowała Program Postępowania Naprawczego. Został on przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XLIII/269/14 w dniu 25 marca 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Uchwałą nr 400/VI/97/2014 podjętą przez VI Skład Orzekający wydała pozytywną opinię w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.

W okresie realizacji programu postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego ma duże ograniczenia i nie może:

- realizować nowych inwestycji finansowanych długiem,

- udzielać pomocy finansowej innym jst,

- udzielać poręczeń i gwarancji,

- ponosić wydatków na promocję jednostki,

- tworzyć funduszu sołeckiego.

Jednostka winna jest także ograniczać realizację zadań innych niż obligatoryjne, wskazanych w programie, co negatywnie wpływa na rozwój i powstrzymuje podejmowanie jakichkolwiek działań, w tym nawet promocyjnych.

Wydarzenia

« Luty 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Przekrój Biznesu

Pod względem produkcji mebli, Polska znajduje się na 6. miejscu światowego zestawienia. Krajowe firmy - takie jak Idźczak-Meble - wytrwale pracują nad utrzymaniem tej chlubnej pozycji. Przedstawiciele pozostałych segmentów rynku z podziwem, ale pewnie też z zazdrością, spoglądają na osiągnięcia polskiego meblarstwa. W 2016 r. wartość produkcji sprzedanej sięgnęła tutaj 42 mld zł. Aż 90 proc. wyprodukowanych mebli znalazło swoich klientów za granicą. O dobrą passę rodzimego rynku dbają firmy takie jak Idźczak-Meble. To wielkopolskie przedsiębiorstwo od niemal 30 lat bezustannie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, śmiało wyglądając poza jego granice. Park maszynowy firmy Idźczak-Meble O drodze do sukcesu, ale również o planach firmy Idźczak-Polska rozmawialiśmy z właścicielem firmy, panem Marcinem Idźczakiem , dyrektorem ds. eksportu firmy. Idźczak-Meble to ugruntowana marka o silnej pozycji w swej branży. Jak wyglądała droga do osiągnięcia takiej pozycji? Nasza droga była bardzo...

Nie wielkość firmy świadczy o jej rozpoznawalności, ale produkt i ludzie, którzy o jego jakość dbają każdego dnia. Tak też się dzieje w przypadku „Muszynianki”, która od wielu lat nieprzerwanie towarzyszy Polakom w domu, pracy i na dalekich wyprawach. To właśnie prestiż firmy i zaufanie klientów spowodowały, że „Muszynianka” została nominowana do tytułu Autorytet Biznesu, co jest najlepszym dowodem na to, że mniejsze przedsiębiorstwa mogą być wzorem do naśladowania dla innych, również większych firm. Cenne minerały w zasięgu ręki Biotechnolodzy badający zawartość pierwiastków odżywczych w „Muszyniance” dbają o ich poziom, szczególnie o wysoką zawartość wapnia i magnezu, czyli składników bardzo często wymagających suplementacji w codziennej diecie. Dodatkowo, pijąc „Muszyniankę”, uzupełniamy niedobory takich pierwiastków jak potas, dzięki któremu sprawnie pracuje serce i układ krążenia, a także żelazo, które wspomaga gospodarkę tlenową w organizmie. Zawarte w niej wodorowęglany...

Niskie temperatury i niesprzyjająca aura na zewnątrz skłania nas do częstszego sięgania po tłuste lub słodkie jedzenie, co w efekcie odbija się na naszej sylwetce i samopoczuciu. A przecież nie trzeba wiele, żeby odżywiać się i smacznie, i zdrowo. Wystarczy sięgać po produkty wysokiej jakości, takie jak oferuje EkaMedica. EkaMedica to dynamicznie rozwijająca się polska firma, specjalizująca się w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych suplementów diety, w formie soków, kapsułek, ale także maści i żeli, których dobroczynne działanie skutkuje poprawą zdrowia i jakości życia nawet najbardziej wymagających klientów w każdym wieku. Oryginalne i naturalne składy Sukces produktów EkaMedica jest efektem pasji właścicieli do zdrowego stylu życia, którzy stale poszukują rozwiązań, aby podnosić jakość naszego samopoczucia. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, doskonały smak oraz oryginalne, naturalne składy. Co więcej, produkty są wytwarzane w Polsce, więc nie tracą swoich...

Maszyny i design – może się wydawać, że te dwie dziedziny nie mają ze sobą nic wspólnego, tymczasem okazuje się, że połączenie ich sił tworzy potencjał do dalszego rozwoju firmy. Tak też się dzieje w przypadku AFM Defum, firmy, która od kilkudziesięciu lat przoduje w produkcji obrabiarek skrawających do metalu - centrów pionowych, tokarek kłowych, tokarek pionowych oraz nakiełczarek. Przy tego typu konstrukcjach zawsze najistotniejsze są walory techniczne i na to głównie patrzą klienci. Nie zapominajmy jednak, że przy tak poważnych inwestycjach pod uwagę bierze się także... wygląd maszyny. Ze względu na coraz większy wybór ofert maszyn o zbliżonych parametrach, klienci coraz częściej patrzą też na estetykę i wygląd, a nawet kolorystykę danego sprzętu. – W wielu wypadkach spotykamy się z koniecznością zastosowania kolorystyki maszyny komponującej się z barwami firmowymi klienta. Te trendy rynkowe skłaniają wielu producentów obrabiarek do zwiększania inwestycji w projektowanie coraz...

Minęło 10 lat od powstania Oddziału Ścian Szczelinowych Keller Polska. Z tej okazji 11 października 2017 w warszawskim hotelu Marriott zgromadzili się twórcy, pracownicy i goście Keller Polska, aby świętować i wspominać przełomową w historii firmy dekadę. Obchody 10. lecia rozpoczął Artur Gaszewski – dyrektor naczelny Keller Polska i (jak nie omieszkał wspomnieć prowadzący imprezę Tomasz Zimoch) były zawodnik drużyny Skra Warszawa, wraz z dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Małgorzatą Bednarską-Sordyl , przywitał tłumnie zebranych gości i wspólnie zaprosili wszystkich do wspomnień, ale też i zabawy. 10 lat Oddziału Ścian Szczelinowych w 20 letniej historii firmy przybliżyli zebranym Piotr Nowacki i Łukasz Ledziński. – Nazywam się Piotr Nowacki i od zawsze jestem marzycielem – tak swoją przemowę rozpoczął założyciel OŚS, obecnie dyrektor oddziału w Poznaniu. – Nasz oddział powstał z marzeń, ale nie było łatwo. Mieliśmy może nie pod górkę, ale bardzo dużo początkowych zadań do...

Zdecydowana większość produktów spożywczych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, pełna jest barwników i sztucznych konserwantów. Równocześnie wzrasta świadomość konsumentów i coraz częściej sięgają oni po wyselekcjonowane produkty z najwyższej półki, takie jak EkaMedica. Firma EkaMedica powstała w 2001 roku w Kozach, aby produkować i dostarczać Klientom naturalne preparaty: suplementy diety w formie soków, tabletek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyki. Marka EkaMedica od początku swojej działalności kieruje się mottem Naturalnie Znaczy Zdrowo. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wieloletnie doświadczenie i wiedza, która pozwala łączyć doświadczenie czerpane z wieloletniej tradycji medycyny naturalnej z najnowszymi technologiami i osiągnięciami współczesnej nauki. Produkty EkaMedica dostępne są dla każdego, można je znaleźć w aptekach, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ekologicznych i ze zdrową żywnością. Produkty tej marki dostępne są...

Firma Idźczak-Meble przez ostatnie ćwierć wieku umacniała swoją pozycję nie tylko na polskim rynku, ale i zagranicznym. Nieustająca potrzeba doskonalenia produktów, a co za tym idzie postęp, zaowocowały wciąż poszerzającym się gronem usatysfakcjonowanych klientów. W swojej branży Idźczak to niekwestionowany Autorytet. Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z sekretów powodzenia w biznesie jest zgrany zespół ludzi, dla których sukces firmy równoznaczny jest z ich prywatnym spełnieniem. Pracownicy Idźczak-Meble nieustannie podążają za najnowszymi trendami, wyznaczając przy tym trafne kierunki i realizując coraz ambitniejsze projekty. Pozwala to firmie z sukcesem brać udział w targach i wystawach w Europie, a także poza jej granicami. Ten uznany producent mebli wie również, jak robi się marketing, na co dowodem niech będzie nawiązanie współpracy ze światowej klasy piłkarzem — Łukaszem Piszczkiem, który został ambasadorem marki IDŹCZAK-MEBLE. Idźczak-Meble to firma obecna w przestrzeni...

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami przekroczyła w minionym roku 100 mld euro. Jest to wynik historyczny. Rynek przeżywa dynamiczne zmiany. Firma Raben jest tego świadoma i robi wszystko, by zawsze być o krok do przodu. Polska jest dziś jednym z siedmiu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Silny związek z rynkiem niemieckim (27% udziału w eksporcie i 23% w imporcie) sprawia, że nie pozostajemy obojętni na to, co dzieje się za nasza zachodnią granicą. Transport do państw Unii Europejskiej wzrósł w ciągu ostatniego roku o 2,6 proc., co przyniosło polskiej gospodarce 146,3 mld euro. Kontakty handlowe z Niemcami wzrosły z kolei o 3,1 proc. Przedsiębiorcy nie spoczywają na laurach. Świadomość zwyżkującej wymiany handlowej pozwala im na pewien optymizm, któremu powinna towarzyszyć wzmożona czujność. Większy import i eksport, ale również zmiany w prawie transportowym, dyrektywy unijne, brak dostępności kierowców, stawiają kolejne wyzwania przed branżą. Wyścig ze zmianami...

Przy ratowaniu życia małych pacjentów potrzebny jest nie tylko profesjonalizm, ale i pieniądze. Firma WIŚNIOWSKI kontynuuje swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszy poniedziałek września odbyła się konferencja, która zainaugurowała akcję „Razem ratujmy małe serduszka”. Firma WIŚNIOWSKI organizuje i koordynuje przebieg całej kampanii społecznej. Jej istotą jest zebranie funduszy dla celowej fundacji Schola Cordis, która wspiera innowacyjną Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i jej małych pacjentów, niejednokrotnie cudem wyrwanych z rąk śmierci. Akcję objęło swoim patronatem radio RMF FM oraz Dobry Tygodnik Sądecki. Najnowsza akcja to nie pierwsze działanie tego przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa. Istota kampanii polega na kreatywnej współpracy firmy z jej Partnerami Handlowymi. Ci z nich, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w akcji, przekażą na szczytny cel 0,5 proc. obrotu z firmą WIŚNIOWSKI, realizowanego w ciągu trzech miesięcy,...

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw. Firma powstała w 1946 roku i od ponad 70 lat jest czołowym polskim producentem obrabiarek. Rozmawiamy z Arturem Bartkowiakiem, Prezesem Zarządu AFM DEFUM. W ubiegłym roku AFM DEFUM obchodziła jubileusz 70-lecia. Czy jest pan w stanie wskazać szczególne momenty w historii firmy? Niewątpliwie ważnym momentem z formalnego punktu widzenia był rok 1946 – kiedy znacjonalizowano prywatne przedsiębiorstwo Ludwika Cytlinga i nadano mu nazwę Andrychowskiej Fabryki Maszyn. Ten okres uważa się za formalną datę powstania Firmy o obecnej nazwie. Z punktu widzenia obecnego kształtu przedsiębiorstwa i jego dorobku, istotne były przede wszystkim momenty związanie ze wzbogacaniem wiedzy i doświadczenia zakładu. Od początku AFM specjalizowała się w produkcji tokarek. Przełomowym momentem był rok 1976 i pozyskanie kontraktu na produkcję tokarek sterowanych numerycznie dla Firmy Boehringer. To wyzwanie przyniosło bezcenne...

WIG20 / WIG

Kursy walut

Zaloguj się

Lub zaloguj się ze swojego konta:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Logując się ze swojego konta zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu portalu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do Nas!