Niedziela, 17.12.2017

fbinstalktw

Alternatywne Spółki Inwestycyjne okiem eksperta

Autor
Copernicus TFI
Copernicus TFI

W ostatnich miesiącach ustawodawca i organy administracji państwowej dość często poruszały tematy bliskie działalności TFI, jak na przykład nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI), opodatkowanie niektórych dochodów funduszy, czy MIFID II. Najgłośniej jednak mówi się ostatnio o konsekwencjach zmiany UFI w zakresie objęcia jej zakresem tak zwanych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. O mechanice zmian i ich wpływie na rentowność obecnie funkcjonujących przedsięwzięć, rozmawialiśmy z Tomaszem Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A.

Najważniejszym efektem ustawowych zmian jest obowiązek uzyskania zezwolenia lub rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do 4 czerwca br. przez spółki, które zebrały lub zamierzają zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, jako tzw. Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). Jest to nowa rynkowa kategoria, do której zaliczają się tak popularne ostatnimi czasy fundusze private equity i venture capital. Nowy obowiązek oznacza, że nadzorem KNF objęte zostaną podmioty, które często do tej pory działały poza nadzorem.

T.Bedla- W mojej opinii nowelizacja w tym zakresie podąża w dobrym kierunku. Jak zakładam, celem ustawodawcy było objęcie nadzorem dość dużego obszaru rynku, który nie był regulowany i nie miał obowiązków zabezpieczających interes inwestorów. Czas pokaże jednak, czy zarządzający ASI mają świadomość ciążących na nich obowiązków – opłaty na rzecz KNF oraz Rzecznika Finansowego i znoszenia uprawnień kontrolnych tych podmiotów, zarządzania ryzykiem, dywersyfikacji aktywów, ograniczeń dystrybucji, czy nawet obowiązku zatrudniania doradcy inwestycyjnego i przyjęcia polityki wynagrodzeń – komentuje Tomasz Bedla Wiceprezes Copernicus Capital TFI S.A.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ASI będą obowiązane szczegółowo informować o kwestiach ryzyka, z jakim dla klienta wiąże się inwestycja. Oprócz tego, kapitał do ASI może być zbierany swobodnie wyłącznie od podmiotów profesjonalnych, a od podmiotów detalicznych, czyli większości osób fizycznych, wyłącznie w publicznej ofercie.

ASI będą musiały radzić sobie z nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego, chociażby poprzez przekazywanie informacji dotyczących działalności inwestycyjnej, płynności i zarządzania ryzykiem, stosowania dźwigni finansowej, rozpatrywania reklamacji. Będą także zobowiązane partycypować w finansowaniu ich działalności. Do 4 czerwca br. ASI powinny również dostosować działalność do nowych wymogów. Są to np. w zależności od wartości aktywów: stosowanie określonych warunków technicznych i organizacyjnych prowadzonej działalności, wymogi kapitałowe, zatrudnianie doradcy inwestycyjnego, wdrożenie i przestrzeganie regulacji wewnętrznych dotyczących dywersyfikacji, ustalenie polityki wynagrodzeń, zarządzanie ryzykiem, czy wycena aktywów. Zdaniem Wiceprezesa Copernicus Capital TFI może się to przełożyć na koszty działalności ASI, a tym samym na ich wyniki inwestycyjne.

Wszystkie te czynniki dotyczące ASI mogą mieć pozytywny wpływ na działalność Copernicus Capital Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Tylko nieliczne ASI poradzą sobie z nowymi obowiązkami i wymogami, dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się wejście we współpracę z TFI. Chodzi o to, że TFI od lat działają pod takimi rygorami i już dawno dostosowały się do tego typu wymagań. Łatwej więc jest im zarządzać, nawet w zakresie kosztów funkcjonowania, czy wykonywania obowiązków, które dla ASI są nowe i często trudne do wdrożenia. Obecnie nadal zarządzamy blisko setką funduszy inwestycyjnych. ASI na dobrą sprawę zostało zrównane z funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a szereg obowiązków, to codzienne obowiązki TFI wykonywane od wielu lat przy obsłudze funduszy, którymi zarządza. Dodatkowo konstrukcja oparta na funduszu inwestycyjnym zamkniętym będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego, co w przeciwieństwie do możliwości ASI, każdorazowo pozytywnie przełoży się na wyniki inwestycyjne.

Warto przy tym wskazać, że nasze doświadczenie pokazuje, iż fundusze inwestycyjne pozwalają w dużo lepszy sposób „uszyć na miarę” zasady funkcjonowania funduszu dostosowane do wymagań inwestorów oraz podmiotu zarządzającego. Jest to możliwe, poprzez chociażby zastosowanie odpowiednich zapisów statutowych, co nie będzie takie łatwe w ASI działających poprzez spółki osobowe lub kapitałowe.

Chodzi tutaj przede wszystkim o kolejne emisje certyfikatów celem pozyskania kapitału, sposób dystrybucji środków z dochodów i przychodów funduszu oraz wychodzenia z inwestycji przez inwestora. Pozycja mniejszościowego inwestora w ASI będzie wyznaczona przepisami kodeksu spółek handlowych, a tym samym nie będzie on miał realnego wpływu na działalność ASI i w konsekwencji na zainwestowane środki.

Wydaje się, iż inwestorzy z większą rozwagą będą wybierać swoje inwestycje, a zarządzający będą poszukiwać rozwiązań, którzy dadzą im przewagę konkurencyjną na tym rynku rozwiązań opartych na współpracy z TFI – dodaje Tomasz Bedla

Copernicus Capital TFI S.A. zarządza obecnie, również we współpracy z zewnętrznymi zarządzającymi, funduszami typu VC czy PE. Niektóre z tych funduszy korzystają z różnego rodzaju wsparcia instytucji publicznych zainteresowanych rozwojem tego rodzaju inwestycji w Polsce.

Nowo tworzone ASI przy podejmowaniu decyzji o kierunku i sposobie działalności, powinny brać pod uwagę szerokie spojrzenie na rynek oraz wyzwania, jakie je czekają, choćby z uwagi na zmiany przepisów czy zmieniającą się dynamicznie sytuację rynkową.

Warto więc przemyśleć wpływ na działalność ASI regulacji MIFID II, o której dość często dyskutują ostatnio uczestnicy rynku. Dlatego też inwestorzy oraz zarządzający ASI powinni swoje decyzje poddać skrupulatnej ocenie profesjonalnego podmiotu, jakim są kancelarie prawne. 

Taka kancelaria funkcjonuje również w naszej grupie kapitałowej i widzimy, że spełnia ona oczekiwania klientów w zakresie kompleksowej obsługi i rozumienia biznesu również w zakresie obsługi procesów, o których mowa powyżej.- dodaje Tomasz Bedla.

PATRONATY REDAKCJI

« Grudzień 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Przekrój Biznesu

Maszyny i design – może się wydawać, że te dwie dziedziny nie mają ze sobą nic wspólnego, tymczasem okazuje się, że połączenie ich sił tworzy potencjał do dalszego rozwoju firmy. Tak też się dzieje w przypadku AFM Defum, firmy, która od kilkudziesięciu lat przoduje w produkcji obrabiarek skrawających do metalu - centrów pionowych, tokarek kłowych, tokarek pionowych oraz nakiełczarek. Przy tego typu konstrukcjach zawsze najistotniejsze są walory techniczne i na to głównie patrzą klienci. Nie zapominajmy jednak, że przy tak poważnych inwestycjach pod uwagę bierze się także... wygląd maszyny. Ze względu na coraz większy wybór ofert maszyn o zbliżonych parametrach, klienci coraz częściej patrzą też na estetykę i wygląd, a nawet kolorystykę danego sprzętu. – W wielu wypadkach spotykamy się z koniecznością zastosowania kolorystyki maszyny komponującej się z barwami firmowymi klienta. Te trendy rynkowe skłaniają wielu producentów obrabiarek do zwiększania inwestycji w projektowanie coraz...

Minęło 10 lat od powstania Oddziału Ścian Szczelinowych Keller Polska. Z tej okazji 11 października 2017 w warszawskim hotelu Marriott zgromadzili się twórcy, pracownicy i goście Keller Polska, aby świętować i wspominać przełomową w historii firmy dekadę. Obchody 10. lecia rozpoczął Artur Gaszewski – dyrektor naczelny Keller Polska i (jak nie omieszkał wspomnieć prowadzący imprezę Tomasz Zimoch) były zawodnik drużyny Skra Warszawa, wraz z dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Małgorzatą Bednarską-Sordyl , przywitał tłumnie zebranych gości i wspólnie zaprosili wszystkich do wspomnień, ale też i zabawy. 10 lat Oddziału Ścian Szczelinowych w 20 letniej historii firmy przybliżyli zebranym Piotr Nowacki i Łukasz Ledziński. – Nazywam się Piotr Nowacki i od zawsze jestem marzycielem – tak swoją przemowę rozpoczął założyciel OŚS, obecnie dyrektor oddziału w Poznaniu. – Nasz oddział powstał z marzeń, ale nie było łatwo. Mieliśmy może nie pod górkę, ale bardzo dużo początkowych zadań do...

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami przekroczyła w minionym roku 100 mld euro. Jest to wynik historyczny. Rynek przeżywa dynamiczne zmiany. Firma Raben jest tego świadoma i robi wszystko, by zawsze być o krok do przodu. Polska jest dziś jednym z siedmiu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Silny związek z rynkiem niemieckim (27% udziału w eksporcie i 23% w imporcie) sprawia, że nie pozostajemy obojętni na to, co dzieje się za nasza zachodnią granicą. Transport do państw Unii Europejskiej wzrósł w ciągu ostatniego roku o 2,6 proc., co przyniosło polskiej gospodarce 146,3 mld euro. Kontakty handlowe z Niemcami wzrosły z kolei o 3,1 proc. Przedsiębiorcy nie spoczywają na laurach. Świadomość zwyżkującej wymiany handlowej pozwala im na pewien optymizm, któremu powinna towarzyszyć wzmożona czujność. Większy import i eksport, ale również zmiany w prawie transportowym, dyrektywy unijne, brak dostępności kierowców, stawiają kolejne wyzwania przed branżą. Wyścig ze zmianami...

Przy ratowaniu życia małych pacjentów potrzebny jest nie tylko profesjonalizm, ale i pieniądze. Firma WIŚNIOWSKI kontynuuje swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszy poniedziałek września odbyła się konferencja, która zainaugurowała akcję „Razem ratujmy małe serduszka”. Firma WIŚNIOWSKI organizuje i koordynuje przebieg całej kampanii społecznej. Jej istotą jest zebranie funduszy dla celowej fundacji Schola Cordis, która wspiera innowacyjną Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i jej małych pacjentów, niejednokrotnie cudem wyrwanych z rąk śmierci. Akcję objęło swoim patronatem radio RMF FM oraz Dobry Tygodnik Sądecki. Najnowsza akcja to nie pierwsze działanie tego przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa. Istota kampanii polega na kreatywnej współpracy firmy z jej Partnerami Handlowymi. Ci z nich, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w akcji, przekażą na szczytny cel 0,5 proc. obrotu z firmą WIŚNIOWSKI, realizowanego w ciągu trzech miesięcy,...

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw. Firma powstała w 1946 roku i od ponad 70 lat jest czołowym polskim producentem obrabiarek. Rozmawiamy z Arturem Bartkowiakiem, Prezesem Zarządu AFM DEFUM. W ubiegłym roku AFM DEFUM obchodziła jubileusz 70-lecia. Czy jest pan w stanie wskazać szczególne momenty w historii firmy? Niewątpliwie ważnym momentem z formalnego punktu widzenia był rok 1946 – kiedy znacjonalizowano prywatne przedsiębiorstwo Ludwika Cytlinga i nadano mu nazwę Andrychowskiej Fabryki Maszyn. Ten okres uważa się za formalną datę powstania Firmy o obecnej nazwie. Z punktu widzenia obecnego kształtu przedsiębiorstwa i jego dorobku, istotne były przede wszystkim momenty związanie ze wzbogacaniem wiedzy i doświadczenia zakładu. Od początku AFM specjalizowała się w produkcji tokarek. Przełomowym momentem był rok 1976 i pozyskanie kontraktu na produkcję tokarek sterowanych numerycznie dla Firmy Boehringer. To wyzwanie przyniosło bezcenne...

Nowoczesna platforma komunikacji Evenio łączy urząd z mieszkańcami. W Sierakowicach już doceniono jej funkcje, a teraz z aplikacji będą mogły korzystać kolejne gminy. O jej wdrażaniu i rozwoju rozmawialiśmy z Mariuszem Laską, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sierakowice. Jak przebiegał dotychczasowy rozwój aplikacji Evenio? Aplikacja rozwijała się od 2015 roku. Wówczas był to tylko moduł związany z wywozem odpadów. Od 2016 r. zaczęła działać w większym formacie. Na początku chcieliśmy pomóc mieszkańcom, aby nie umykały im terminy wywozów śmieci. Reforma śmieciowa, która się pojawiła, wygenerowała kolejne frakcje odpadów, które trzeba było zbierać. Skorzystaliśmy z rozwiązania, jakie umożliwia aplikacja Evenio, wprowadziliśmy do niej harmonogram wywozu odpadów i to był nasz główny cel. Potem okazało się, że tę aplikację można równie dobrze wykorzystać do przekazywania informacji dotyczących gminy, więc rozszerzyliśmy to o kulturę, informacje gminne i...

Dach nad głową to jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Tymczasem dach dachowi nierówny, dlatego warto zainwestować w najwyższej jakości dachówki renomowanej marki, takiej jak Gerard Roofing Systems. Nowoczesne technologie i wysoka jakość – to dewizy, jakimi kieruje się firma Gerard, która już 60 lat jest innowatorem w zakresie powlekanych, wytłaczanych dachówek metalowych z posypką skalną i największym producentem na świecie, z czteroma zakładami produkcyjnymi (w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Malezji i na Węgrzech). W Polsce firma Gerard obecna jest już od ponad 25 lat, co zaowocowało szeroką i doświadczoną bazą przeszkolonych dekarzy oraz zespołów sprzedażowych i serwisowych, jak również bogatą bazą obiektów referencyjnych. Na samym tylko Podhalu blisko 10 000 domów pokrytych jest blachodachówką Gerard Corona, podobnie jest z największymi i prestiżowymi hotelami, restauracjami, jak i tysiącami domów w całej Polsce. Pionierską technologią, jaką może sie...

Już od dłuższego czasu można zauważyć trend budowy przestrzeni handlowych na nowych osiedlach mieszkaniowych. Taki stan rzeczy to rozwiązanie korzystne zarówno dla potencjalnych inwestorów, jak i przyszłych mieszkańców. Osoby planujące własny biznes, otwierając lokal na nowo powstającej inwestycji, zyskują spore grono klientów, lokatorzy zaś – podstawowe usługi mają na wyciągnięcie ręki. Powstające od 2012 roku osiedle Nowe Ogrody sukcesywnie poszerza swoją ofertę - stawia kolejne funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania oraz lokale usługowe. W ramach pierwszych dwóch etapów powstało łącznie 158 mieszkań, które otrzymały prawomocne pozwolenie na użytkowanie i zostały przekazane w ręce mieszkańców. Najemców zyskały również lokale handlowe. Wszystkie zostały skomercjalizowane, a na osiedlu pojawiły się dodatkowe usługi. Obecność dyskontu spożywczego, salonu kosmetycznego, salonu fryzjerskiego oraz licznych gabinetów lekarskich podniosły atrakcyjność osiedla. – Możemy już mówić, że na...

Lokalny potencjał
06.06.2017

Już od dłuższego czasu można zauważyć wśród przedsiębiorców pewien trend dotyczący lokalizacji inwestycji. Coraz częściej właściciele firm decydują się na budowę nowych fabryk i zakładów w Polsce północno-wschodniej. Przyczyny takiego stanu rzeczy są oczywiste. Przykładem regionu, który od momentu transformacji ustrojowych i szeregu reform gospodarczych, zmienił się nie do poznania jest dawne województwo suwalskie. 20 lat temu tę część kraju nazywano Polską B. Wydaje się, że zastosowanie tam narzędzi wspierających gospodarkę, przyniosło oczekiwany skutek. I nie tylko dla samego regionu, ale też dla przedsiębiorców. Co dzisiaj przyciąga inwestycje do Polski północno-wschodniej? Przede wszystkim pracownik. Coraz częściej mówi się o rynku pracownika. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. W województwie podlaskim, czy warmińsko–mazurskim ten problem, nawet jeśli występuje, to w znacznie mniejszej skali niż w innych częściach kraju....

W ostatnich miesiącach ustawodawca i organy administracji państwowej dość często poruszały tematy bliskie działalności TFI, jak na przykład nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI), opodatkowanie niektórych dochodów funduszy, czy MIFID II. Najgłośniej jednak mówi się ostatnio o konsekwencjach zmiany UFI w zakresie objęcia jej zakresem tak zwanych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. O mechanice zmian i ich wpływie na rentowność obecnie funkcjonujących przedsięwzięć, rozmawialiśmy z Tomaszem Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Najważniejszym efektem ustawowych zmian jest obowiązek uzyskania zezwolenia lub rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do 4 czerwca br. przez spółki, które zebrały lub zamierzają zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, jako tzw. Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). Jest to nowa rynkowa kategoria, do której zaliczają się tak...

WIG20 / WIG

Kursy walut

Zaloguj się

Lub zaloguj się ze swojego konta:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Logując się ze swojego konta zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu portalu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do Nas!