Wtorek, 24.10.2017

fbinstalktw

Sektora MŚP walka z wiatrakami

Ewa Wojnowska
Sektora MŚP walka z wiatrakami

Przedsiębiorstwa sektora MŚP są filarem polskiej gospodarki. Mogłyby się rozwijać jeszcze szybciej, ale stoją przed nimi rozliczne przeszkody.

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że mała i średnia przedsiębiorczość jest niezwykle ważna dla gospodarki. Nie tylko stymuluje wzrost gospodarczy i wytwarza ogromną część PKB, ale też sprawia, że rynek jest bardziej urozmaicony i oferuje bardziej zróżnicowany asortyment, a ponadto pomaga w obniżeniu stopy bezrobocia.

Firmy z grupy małych i średnich przedsiębiorstw mogą najszybciej reagować na zmieniającą się sytuację na rynku i łatwo się do niej dostosowują. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą aktywnie działać i rozwijać się w ekonomicznych niszach i rynkach o niskim potencjale. przez co przyczyniają się do poprawy sprawności całej gospodarki.

W Polsce, tego rodzaju przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Bardzo często napotykają bariery ekonomiczne i prawne, które wyraźnie hamują rozwój całego sektora. Najbardziej MŚP przeszkadza, utrudnia albo wręcz uniemożliwia rozpoczęcie lub rozwijanie działalności kilka czynników:

- brak funduszy na start,

- wysokie obciążenia podatkowe, a zwłaszcza brak przejrzystości podatków pośrednich (VAT),

- uwarunkowania organizacyjno-prawne,

- bariery innowacyjne i technologiczne,

- ograniczony dostęp do informacji gospodarczej,

- brak wykwalifikowanych pracowników na rynku,

- brak przejrzystości i jednoznaczności w naliczaniu podatku dochodowego od działalności gospodarczej,

- nieelastyczne prawo pracy,

- brak możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia,

- skomplikowane i niejasne procedury administracyjne,

- konkurencja ze strony przedsiębiorstw korzystających z zwolnionych z świadczeń podatkowych,

- konkurencja ze strony firm, które działają w szarej strefie.

Bariera finansowa

Tak bardzo pożądane przez polski rząd nowe technologie i techniki ich produkcji, wymagają sporych inwestycji. Małe i średnie firmy byłyby idealnym miejscem do ich wdrażania, ale nie mają na to pieniędzy.

Nie mają ich głównie dlatego, że kredyty bankowe są dla nich nie tylko bardzo trudno dostępne, ale na dodatek oprocentowane tak wysoko, iż mało który przedsiębiorca zaryzykuje i odważy się wziąć taki kredyt. Poza tym, przepisy związane z usługami kredytowymi są bardzo skomplikowane i niejasne, tak samo jak procedury bankowe, oraz wysokie prowizje i opłaty za oferowane usługi.

Teoretycznie oferta banków skierowana do potencjalnych przedsiębiorców jest bardzo szeroka. Są więc kredyty i pożyczki bankowe, gwarancje i poręczenia, fundusze inwestycyjne. Tyle, że kiedy przychodzi do spotkania przyszłego przedsiębiorcy z bankowcem, okazuje się nic z tego. Bank życzy sobie poręczenia kredytu w postaci aktywów firmy, a firma ich nie ma, bo chce je dopiero kupić za kredyt, którego bank jej nie chce udzielić. W najgorszej sytuacji są przyszli przedsiębiorcy, bo nie tylko nie mają żadnych aktywów, ale też nie mają dokumentów poświadczających odpowiednio długą obecność na rynku. Utrudnienia kredytowe wpływają oczywiście także na wyniki finansowe firm już istniejących.

Bariera prawna

Poważną barierą, która utrudnia rozwój sektora MŚP jest też niejasne i skomplikowane prawo podatkowe. Jest w nim mnóstwo luk, które uniemożliwiają poprawną interpretację przepisów podatkowych. Dotyczy to głównie przepisów związanych z VAT, CIT, PIT i akcyzą. To sprawia, że przedsiębiorcy ponoszą koszty, które zupełnie niepotrzebnie ich obciążają, zmniejszając przy tym konkurencyjność firm na rynku wewnętrznym. Ciągła zmienność prawa podatkowego dotyczącego stawki podatku VAT jest tutaj jednym z głównych problemów, z jakimi musi zmagać się polski przedsiębiorca. Ktoś zauważył, że gdyby przedsiębiorca chciał na bieżąco studiować zmiany w tych przepisach, musiałby na to poświęcać cztery godziny dziennie.

Poważnym utrudnieniem podatkowym jest też wysokość stawki podatku dochodowego. Obowiązująca obecnie stawka 19 proc. podatku od działalności gospodarczej, nie jest już konkurencyjna względem innych państw jak: Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja czy Irlandia, gdzie stawka podatku CIT jest niższa niż w Polsce. Obniżenie stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej jest ważne przede wszystkim ze względu na utrudnienia związane z pozyskaniem pieniędzy na finansowanie własnej działalności. Dla małych i średnich firm stabilność i przewidywalność systemu podatkowego jest sprawą szczególnie ważną, bo wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rośnie ryzyko podatkowe, bardzo niebezpieczne dla firmy. Problemem polskich przedsiębiorców jest też nadmierna częstotliwość rozliczeń podatkowych, nieregularna wycena środków trwałych oraz zasada uiszczania podatku dochodowego przed faktycznym uzyskaniem dochodu.

Koszty pracy a warunki zatrudnienia

Hamulcem rozwoju małych i średnich firm są wysokie koszty pracy i zatrudnienia, które na dodatek stale rosną. Co gorsza, pracownicy zarabiają stosunkowo niewiele, ale koszty ich zatrudnienia są wysokie. Pracodawca musi płacić składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a przede wszystkim na ZUS. Te obciążenia te są tak wysokie, że większość pracodawców nie jest w stanie zaproponować pracownikom godziwego wynagrodzenia. Koszty płacowe takie, jak podatek netto, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne stanowią ok. 70 proc. kosztów związanych z zatrudnieniem.

Firmy z sektora MŚP muszą budować swoją konkurencyjność w oparciu o jakość i specjalizację oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów. A żeby było to możliwe, muszą mieć wykwalifikowanych i sprawnych pracowników. Zapotrzebowanie na fachowców ze specjalistycznych branż, wymaga zmian w prawie, które dałyby pracodawcom możliwości bardziej elastycznego zatrudniania personelu. Polskie prawo takich form nie oferuje, co skutkuje mniejszą elastycznością na rynku i obniżeniem konkurencyjności.

Koszmar szarej strefy

Poważną przeszkodą w rozwoju MŚP jest szara strefa, czyli ukrywanie przez firmy dochodów i zatrudnienia. Szara strefa najlepiej się ma w budownictwie. Nieujawnione obroty szacuje się tam na ok. 37 proc., a od 35 proc. pracowników nie odprowadza się żadnych składek ani podatków. Dla firm, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec fiskusa czy ZUS-u szara strefa oznacza obniżenie konkurencyjności. W efekcie ceny oferowanych usług i towarów są w nich wyższe niż w firmach, które ukrywają dochody.

Podstawową przyczyną rozkwitu szarej strefy jest „pośpiech” legislacyjny w zakresie prawa gospodarczego. Przepisy są uchwalane w trybie ekspresowym, bez rzetelnej analizy tematu.

Zmora biurokracji

Dla MSP bardzo ważnym problemem są bariery i utrudnienia administracyjne oraz biurokratyczne:

- skomplikowane prawo, uciążliwe i kosztowne procedury, brak wsparcia ze strony administracji państwowej i samorządowej – to najważniejsze problemy, które wymieniają przedsiębiorcy,

- brak ułatwień organizacyjnych dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą,

- urzędy skarbowe, które często te same przepisy, interpretują w różny sposób,

- konieczność przeliczania kwot w walucie obcej na złotówki na potrzeby PIT, CIT, VAT,

- konieczność ustalania co trzy miesiące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą,

- obowiązek przechowywania przez 50 lat dokumentów w formie papierowej, na podstawie których ustala się wysokość renty albo emerytury,

Konkurencja przedsiębiorstw zwolnionych z podatków

Uprzywilejowane są najczęściej przedsiębiorstwa, które działają na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Zwolnienia podatkowe i dotacje ze strony samorządów lub budżetu centralnego obniżają konkurencyjność firm, które nie korzystają z takich form wsparcia działalności.

Małe i średnie firmy najbardziej oddziaływują na powstawanie trwałych fundamentów wzrostu gospodarczego, szybciej i bardziej dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, są najbardziej innowacyjne, przez co lepiej wykorzystują środki produkcji. Właśnie dlatego należałoby m.in. zmienić prawo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, uprościć system podatkowy, zreformować sposób funkcjonowania urzędów i sądów. Należy uprościć zasady rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki temu otoczenie gospodarcze stanie się bardziej przyjazne dla polskiego pracodawcy i korzystne dla pracobiorcy.

PATRONATY REDAKCJI

« Październik 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Przekrój Biznesu

Minęło 10 lat od powstania Oddziału Ścian Szczelinowych Keller Polska. Z tej okazji 11 października 2017 w warszawskim hotelu Marriott zgromadzili się twórcy, pracownicy i goście Keller Polska, aby świętować i wspominać przełomową w historii firmy dekadę. Obchody 10. lecia rozpoczął Artur Gaszewski – dyrektor naczelny Keller Polska i (jak nie omieszkał wspomnieć prowadzący imprezę Tomasz Zimoch) były zawodnik drużyny Skra Warszawa, wraz z dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Małgorzatą Bednarską-Sordyl , przywitał tłumnie zebranych gości i wspólnie zaprosili wszystkich do wspomnień, ale też i zabawy. 10 lat Oddziału Ścian Szczelinowych w 20 letniej historii firmy przybliżyli zebranym Piotr Nowacki i Łukasz Ledziński. – Nazywam się Piotr Nowacki i od zawsze jestem marzycielem – tak swoją przemowę rozpoczął założyciel OŚS, obecnie dyrektor oddziału w Poznaniu. – Nasz oddział powstał z marzeń, ale nie było łatwo. Mieliśmy może nie pod górkę, ale bardzo dużo początkowych zadań do...

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami przekroczyła w minionym roku 100 mld euro. Jest to wynik historyczny. Rynek przeżywa dynamiczne zmiany. Firma Raben jest tego świadoma i robi wszystko, by zawsze być o krok do przodu. Polska jest dziś jednym z siedmiu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Silny związek z rynkiem niemieckim (27% udziału w eksporcie i 23% w imporcie) sprawia, że nie pozostajemy obojętni na to, co dzieje się za nasza zachodnią granicą. Transport do państw Unii Europejskiej wzrósł w ciągu ostatniego roku o 2,6 proc., co przyniosło polskiej gospodarce 146,3 mld euro. Kontakty handlowe z Niemcami wzrosły z kolei o 3,1 proc. Przedsiębiorcy nie spoczywają na laurach. Świadomość zwyżkującej wymiany handlowej pozwala im na pewien optymizm, któremu powinna towarzyszyć wzmożona czujność. Większy import i eksport, ale również zmiany w prawie transportowym, dyrektywy unijne, brak dostępności kierowców, stawiają kolejne wyzwania przed branżą. Wyścig ze zmianami...

Przy ratowaniu życia małych pacjentów potrzebny jest nie tylko profesjonalizm, ale i pieniądze. Firma WIŚNIOWSKI kontynuuje swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszy poniedziałek września odbyła się konferencja, która zainaugurowała akcję „Razem ratujmy małe serduszka”. Firma WIŚNIOWSKI organizuje i koordynuje przebieg całej kampanii społecznej. Jej istotą jest zebranie funduszy dla celowej fundacji Schola Cordis, która wspiera innowacyjną Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i jej małych pacjentów, niejednokrotnie cudem wyrwanych z rąk śmierci. Akcję objęło swoim patronatem radio RMF FM oraz Dobry Tygodnik Sądecki. Najnowsza akcja to nie pierwsze działanie tego przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa. Istota kampanii polega na kreatywnej współpracy firmy z jej Partnerami Handlowymi. Ci z nich, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w akcji, przekażą na szczytny cel 0,5 proc. obrotu z firmą WIŚNIOWSKI, realizowanego w ciągu trzech miesięcy,...

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw. Firma powstała w 1946 roku i od ponad 70 lat jest czołowym polskim producentem obrabiarek. Rozmawiamy z Arturem Bartkowiakiem, Prezesem Zarządu AFM DEFUM. W ubiegłym roku AFM DEFUM obchodziła jubileusz 70-lecia. Czy jest pan w stanie wskazać szczególne momenty w historii firmy? Niewątpliwie ważnym momentem z formalnego punktu widzenia był rok 1946 – kiedy znacjonalizowano prywatne przedsiębiorstwo Ludwika Cytlinga i nadano mu nazwę Andrychowskiej Fabryki Maszyn. Ten okres uważa się za formalną datę powstania Firmy o obecnej nazwie. Z punktu widzenia obecnego kształtu przedsiębiorstwa i jego dorobku, istotne były przede wszystkim momenty związanie ze wzbogacaniem wiedzy i doświadczenia zakładu. Od początku AFM specjalizowała się w produkcji tokarek. Przełomowym momentem był rok 1976 i pozyskanie kontraktu na produkcję tokarek sterowanych numerycznie dla Firmy Boehringer. To wyzwanie przyniosło bezcenne...

Nowoczesna platforma komunikacji Evenio łączy urząd z mieszkańcami. W Sierakowicach już doceniono jej funkcje, a teraz z aplikacji będą mogły korzystać kolejne gminy. O jej wdrażaniu i rozwoju rozmawialiśmy z Mariuszem Laską, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sierakowice. Jak przebiegał dotychczasowy rozwój aplikacji Evenio? Aplikacja rozwijała się od 2015 roku. Wówczas był to tylko moduł związany z wywozem odpadów. Od 2016 r. zaczęła działać w większym formacie. Na początku chcieliśmy pomóc mieszkańcom, aby nie umykały im terminy wywozów śmieci. Reforma śmieciowa, która się pojawiła, wygenerowała kolejne frakcje odpadów, które trzeba było zbierać. Skorzystaliśmy z rozwiązania, jakie umożliwia aplikacja Evenio, wprowadziliśmy do niej harmonogram wywozu odpadów i to był nasz główny cel. Potem okazało się, że tę aplikację można równie dobrze wykorzystać do przekazywania informacji dotyczących gminy, więc rozszerzyliśmy to o kulturę, informacje gminne i...

Dach nad głową to jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Tymczasem dach dachowi nierówny, dlatego warto zainwestować w najwyższej jakości dachówki renomowanej marki, takiej jak Gerard Roofing Systems. Nowoczesne technologie i wysoka jakość – to dewizy, jakimi kieruje się firma Gerard, która już 60 lat jest innowatorem w zakresie powlekanych, wytłaczanych dachówek metalowych z posypką skalną i największym producentem na świecie, z czteroma zakładami produkcyjnymi (w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Malezji i na Węgrzech). W Polsce firma Gerard obecna jest już od ponad 25 lat, co zaowocowało szeroką i doświadczoną bazą przeszkolonych dekarzy oraz zespołów sprzedażowych i serwisowych, jak również bogatą bazą obiektów referencyjnych. Na samym tylko Podhalu blisko 10 000 domów pokrytych jest blachodachówką Gerard Corona, podobnie jest z największymi i prestiżowymi hotelami, restauracjami, jak i tysiącami domów w całej Polsce. Pionierską technologią, jaką może sie...

Już od dłuższego czasu można zauważyć trend budowy przestrzeni handlowych na nowych osiedlach mieszkaniowych. Taki stan rzeczy to rozwiązanie korzystne zarówno dla potencjalnych inwestorów, jak i przyszłych mieszkańców. Osoby planujące własny biznes, otwierając lokal na nowo powstającej inwestycji, zyskują spore grono klientów, lokatorzy zaś – podstawowe usługi mają na wyciągnięcie ręki. Powstające od 2012 roku osiedle Nowe Ogrody sukcesywnie poszerza swoją ofertę - stawia kolejne funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania oraz lokale usługowe. W ramach pierwszych dwóch etapów powstało łącznie 158 mieszkań, które otrzymały prawomocne pozwolenie na użytkowanie i zostały przekazane w ręce mieszkańców. Najemców zyskały również lokale handlowe. Wszystkie zostały skomercjalizowane, a na osiedlu pojawiły się dodatkowe usługi. Obecność dyskontu spożywczego, salonu kosmetycznego, salonu fryzjerskiego oraz licznych gabinetów lekarskich podniosły atrakcyjność osiedla. – Możemy już mówić, że na...

Lokalny potencjał
06.06.2017

Już od dłuższego czasu można zauważyć wśród przedsiębiorców pewien trend dotyczący lokalizacji inwestycji. Coraz częściej właściciele firm decydują się na budowę nowych fabryk i zakładów w Polsce północno-wschodniej. Przyczyny takiego stanu rzeczy są oczywiste. Przykładem regionu, który od momentu transformacji ustrojowych i szeregu reform gospodarczych, zmienił się nie do poznania jest dawne województwo suwalskie. 20 lat temu tę część kraju nazywano Polską B. Wydaje się, że zastosowanie tam narzędzi wspierających gospodarkę, przyniosło oczekiwany skutek. I nie tylko dla samego regionu, ale też dla przedsiębiorców. Co dzisiaj przyciąga inwestycje do Polski północno-wschodniej? Przede wszystkim pracownik. Coraz częściej mówi się o rynku pracownika. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. W województwie podlaskim, czy warmińsko–mazurskim ten problem, nawet jeśli występuje, to w znacznie mniejszej skali niż w innych częściach kraju....

W ostatnich miesiącach ustawodawca i organy administracji państwowej dość często poruszały tematy bliskie działalności TFI, jak na przykład nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI), opodatkowanie niektórych dochodów funduszy, czy MIFID II. Najgłośniej jednak mówi się ostatnio o konsekwencjach zmiany UFI w zakresie objęcia jej zakresem tak zwanych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. O mechanice zmian i ich wpływie na rentowność obecnie funkcjonujących przedsięwzięć, rozmawialiśmy z Tomaszem Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Najważniejszym efektem ustawowych zmian jest obowiązek uzyskania zezwolenia lub rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do 4 czerwca br. przez spółki, które zebrały lub zamierzają zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, jako tzw. Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). Jest to nowa rynkowa kategoria, do której zaliczają się tak...

W dniu 4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Jak podkreśla radca prawny Michał Reszka z Exentis Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych specjalizującej się m.in. w prowadzeniu postępowań przed KNF - Zakres podmiotów objętych regulacją zdecydowanie wykracza poza standardowe skojarzenia co do podmiotów rynku kapitałowego . Za spółkę ASI może być potraktowana każda spółka, która zebrała lub zamierza zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Każda taka spółka...

WIG20 / WIG

Kursy walut

Zaloguj się

Lub zaloguj się ze swojego konta:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Logując się ze swojego konta zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu portalu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do Nas!