Czwartek, 22.03.2018

fbinstalktwyt

Sektora MŚP walka z wiatrakami

Ewa Wojnowska
Sektora MŚP walka z wiatrakami

Przedsiębiorstwa sektora MŚP są filarem polskiej gospodarki. Mogłyby się rozwijać jeszcze szybciej, ale stoją przed nimi rozliczne przeszkody.

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że mała i średnia przedsiębiorczość jest niezwykle ważna dla gospodarki. Nie tylko stymuluje wzrost gospodarczy i wytwarza ogromną część PKB, ale też sprawia, że rynek jest bardziej urozmaicony i oferuje bardziej zróżnicowany asortyment, a ponadto pomaga w obniżeniu stopy bezrobocia.

Firmy z grupy małych i średnich przedsiębiorstw mogą najszybciej reagować na zmieniającą się sytuację na rynku i łatwo się do niej dostosowują. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą aktywnie działać i rozwijać się w ekonomicznych niszach i rynkach o niskim potencjale. przez co przyczyniają się do poprawy sprawności całej gospodarki.

W Polsce, tego rodzaju przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Bardzo często napotykają bariery ekonomiczne i prawne, które wyraźnie hamują rozwój całego sektora. Najbardziej MŚP przeszkadza, utrudnia albo wręcz uniemożliwia rozpoczęcie lub rozwijanie działalności kilka czynników:

- brak funduszy na start,

- wysokie obciążenia podatkowe, a zwłaszcza brak przejrzystości podatków pośrednich (VAT),

- uwarunkowania organizacyjno-prawne,

- bariery innowacyjne i technologiczne,

- ograniczony dostęp do informacji gospodarczej,

- brak wykwalifikowanych pracowników na rynku,

- brak przejrzystości i jednoznaczności w naliczaniu podatku dochodowego od działalności gospodarczej,

- nieelastyczne prawo pracy,

- brak możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia,

- skomplikowane i niejasne procedury administracyjne,

- konkurencja ze strony przedsiębiorstw korzystających z zwolnionych z świadczeń podatkowych,

- konkurencja ze strony firm, które działają w szarej strefie.

Bariera finansowa

Tak bardzo pożądane przez polski rząd nowe technologie i techniki ich produkcji, wymagają sporych inwestycji. Małe i średnie firmy byłyby idealnym miejscem do ich wdrażania, ale nie mają na to pieniędzy.

Nie mają ich głównie dlatego, że kredyty bankowe są dla nich nie tylko bardzo trudno dostępne, ale na dodatek oprocentowane tak wysoko, iż mało który przedsiębiorca zaryzykuje i odważy się wziąć taki kredyt. Poza tym, przepisy związane z usługami kredytowymi są bardzo skomplikowane i niejasne, tak samo jak procedury bankowe, oraz wysokie prowizje i opłaty za oferowane usługi.

Teoretycznie oferta banków skierowana do potencjalnych przedsiębiorców jest bardzo szeroka. Są więc kredyty i pożyczki bankowe, gwarancje i poręczenia, fundusze inwestycyjne. Tyle, że kiedy przychodzi do spotkania przyszłego przedsiębiorcy z bankowcem, okazuje się nic z tego. Bank życzy sobie poręczenia kredytu w postaci aktywów firmy, a firma ich nie ma, bo chce je dopiero kupić za kredyt, którego bank jej nie chce udzielić. W najgorszej sytuacji są przyszli przedsiębiorcy, bo nie tylko nie mają żadnych aktywów, ale też nie mają dokumentów poświadczających odpowiednio długą obecność na rynku. Utrudnienia kredytowe wpływają oczywiście także na wyniki finansowe firm już istniejących.

Bariera prawna

Poważną barierą, która utrudnia rozwój sektora MŚP jest też niejasne i skomplikowane prawo podatkowe. Jest w nim mnóstwo luk, które uniemożliwiają poprawną interpretację przepisów podatkowych. Dotyczy to głównie przepisów związanych z VAT, CIT, PIT i akcyzą. To sprawia, że przedsiębiorcy ponoszą koszty, które zupełnie niepotrzebnie ich obciążają, zmniejszając przy tym konkurencyjność firm na rynku wewnętrznym. Ciągła zmienność prawa podatkowego dotyczącego stawki podatku VAT jest tutaj jednym z głównych problemów, z jakimi musi zmagać się polski przedsiębiorca. Ktoś zauważył, że gdyby przedsiębiorca chciał na bieżąco studiować zmiany w tych przepisach, musiałby na to poświęcać cztery godziny dziennie.

Poważnym utrudnieniem podatkowym jest też wysokość stawki podatku dochodowego. Obowiązująca obecnie stawka 19 proc. podatku od działalności gospodarczej, nie jest już konkurencyjna względem innych państw jak: Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja czy Irlandia, gdzie stawka podatku CIT jest niższa niż w Polsce. Obniżenie stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej jest ważne przede wszystkim ze względu na utrudnienia związane z pozyskaniem pieniędzy na finansowanie własnej działalności. Dla małych i średnich firm stabilność i przewidywalność systemu podatkowego jest sprawą szczególnie ważną, bo wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rośnie ryzyko podatkowe, bardzo niebezpieczne dla firmy. Problemem polskich przedsiębiorców jest też nadmierna częstotliwość rozliczeń podatkowych, nieregularna wycena środków trwałych oraz zasada uiszczania podatku dochodowego przed faktycznym uzyskaniem dochodu.

Koszty pracy a warunki zatrudnienia

Hamulcem rozwoju małych i średnich firm są wysokie koszty pracy i zatrudnienia, które na dodatek stale rosną. Co gorsza, pracownicy zarabiają stosunkowo niewiele, ale koszty ich zatrudnienia są wysokie. Pracodawca musi płacić składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a przede wszystkim na ZUS. Te obciążenia te są tak wysokie, że większość pracodawców nie jest w stanie zaproponować pracownikom godziwego wynagrodzenia. Koszty płacowe takie, jak podatek netto, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne stanowią ok. 70 proc. kosztów związanych z zatrudnieniem.

Firmy z sektora MŚP muszą budować swoją konkurencyjność w oparciu o jakość i specjalizację oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów. A żeby było to możliwe, muszą mieć wykwalifikowanych i sprawnych pracowników. Zapotrzebowanie na fachowców ze specjalistycznych branż, wymaga zmian w prawie, które dałyby pracodawcom możliwości bardziej elastycznego zatrudniania personelu. Polskie prawo takich form nie oferuje, co skutkuje mniejszą elastycznością na rynku i obniżeniem konkurencyjności.

Koszmar szarej strefy

Poważną przeszkodą w rozwoju MŚP jest szara strefa, czyli ukrywanie przez firmy dochodów i zatrudnienia. Szara strefa najlepiej się ma w budownictwie. Nieujawnione obroty szacuje się tam na ok. 37 proc., a od 35 proc. pracowników nie odprowadza się żadnych składek ani podatków. Dla firm, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec fiskusa czy ZUS-u szara strefa oznacza obniżenie konkurencyjności. W efekcie ceny oferowanych usług i towarów są w nich wyższe niż w firmach, które ukrywają dochody.

Podstawową przyczyną rozkwitu szarej strefy jest „pośpiech” legislacyjny w zakresie prawa gospodarczego. Przepisy są uchwalane w trybie ekspresowym, bez rzetelnej analizy tematu.

Zmora biurokracji

Dla MSP bardzo ważnym problemem są bariery i utrudnienia administracyjne oraz biurokratyczne:

- skomplikowane prawo, uciążliwe i kosztowne procedury, brak wsparcia ze strony administracji państwowej i samorządowej – to najważniejsze problemy, które wymieniają przedsiębiorcy,

- brak ułatwień organizacyjnych dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą,

- urzędy skarbowe, które często te same przepisy, interpretują w różny sposób,

- konieczność przeliczania kwot w walucie obcej na złotówki na potrzeby PIT, CIT, VAT,

- konieczność ustalania co trzy miesiące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą,

- obowiązek przechowywania przez 50 lat dokumentów w formie papierowej, na podstawie których ustala się wysokość renty albo emerytury,

Konkurencja przedsiębiorstw zwolnionych z podatków

Uprzywilejowane są najczęściej przedsiębiorstwa, które działają na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Zwolnienia podatkowe i dotacje ze strony samorządów lub budżetu centralnego obniżają konkurencyjność firm, które nie korzystają z takich form wsparcia działalności.

Małe i średnie firmy najbardziej oddziaływują na powstawanie trwałych fundamentów wzrostu gospodarczego, szybciej i bardziej dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, są najbardziej innowacyjne, przez co lepiej wykorzystują środki produkcji. Właśnie dlatego należałoby m.in. zmienić prawo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, uprościć system podatkowy, zreformować sposób funkcjonowania urzędów i sądów. Należy uprościć zasady rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki temu otoczenie gospodarcze stanie się bardziej przyjazne dla polskiego pracodawcy i korzystne dla pracobiorcy.

Wydarzenia

« Marzec 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Gospodarcze Wyzwania Roku 2018

Firma SECO/WARWICK jest reprezentantem przemysłu ciężkiego, jednak cechuje ją wyjątkowa lotność, jeżeli chodzi o podejmowanie wyzwań, kreowanie nowych idei i przekształcanie ich w czyn, skutkujący najlepszymi rozwiązaniami dla swoich klientów. Spółka od ponad 25 lat jest liderem w swojej kategorii. Jej portfolio obejmuje przede wszystkim innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obróbki cieplnej metali. W szczególności specjalizuje się w rozwiązaniach typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowania wymienników ciepła i metalurgii próżniowej. SECO/WARWICK jest przedsiębiorstwem globalnym. Całą grupę stanowi 11 spółek na 3 kontynentach, a posiada ona klientów w 70 krajach. Firma zapewnia swym klientom zarówno rozwiązania standardowe, jak i specjalnie dedykowane, opracowane przy współpracy z klientem. Dostarcza rozwiązania dla czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej,...

Umowa o współdziałaniu zawarta między spółkami grupy Azoty ma być istotnym krokiem nie tylko w stronę usprawnienia efektywności ich działania, ale również optymalizacji polityki handlowej. To jednak nie koniec działań konsolidacyjnych. Zdaniem prezesa Wojciecha Wardackiego , współpraca czterech głównych spółek należących grupy: tarnowskiej, polickiej, puławskiej i kędzierzyńskiej, przynieść może błyskawiczne rezultaty wynikające z efektów skali i synergii. Jak informuje PAP, podpisana umowa to gwarancja realizacji spójnej wizji, opartej na jednolitej strategii marketingowej i handlowej. Współpraca dotyczyć ma segmentu agro, który stanowi blisko 60 proc. rocznych przychodów całej grupy. Konsolidacja w przypadku tak wielkiej grupy, jak Azoty oznacza przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie ich działania. Zdaniem prezesa, niezbędne jest stworzenie podmiotu, który obsłuży grupę jako całość. W mysl tej idei powstaje Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro, czyli wspólna...

Poważnym sukcesem chwalić się może Grupa PGNiG, które w zeszłym roku udało się zarobić na czysto 2,9 mld zł na czysto. Jest to rekord historyczny. Wspaniały wynik PGNiG, o którym pisze m.in. portal Money.pl, to wydarzenie, które bez wątpienia zapisze się złotą czcionką w firmowej kronice. Kluczem do sukcesu okazało się poszukiwanie oraz wydobycie gazu. W 2017 r. grupie udało się osiągnąć 35,86 mld zł przychodów, co było wynikiem o 2 mld zł wyższym niż w 2016 r. Zysk EBITDA to 6,55 mld zł, czyli prawie 1 mld zł więcej niż w roku poprzednim. I w końcu zysk netto, który w 2017 r. wyniósł 2,9 mld zł (w 2016 było to 2,35 mld zł). Jacek Frączyk, analityk Money.pl, zaznacza jednak, że są to na razie wielkości szacunkowe, które wkrótce zweryfikowane zostaną przez biegłego rewidenta. Publikację raportu okresowego za 2017 r. zapowiedziano 14 marca 2018 roku. PGNiG nie spoczywa na laurach. Grupa planuje intensywne inwestowanie w branżę wydobywczą. Trwają rozmowy dotyczące akwizycji złóż w...

Przekrój Biznesu

Pod względem produkcji mebli, Polska znajduje się na 6. miejscu światowego zestawienia. Krajowe firmy - takie jak Idźczak-Meble - wytrwale pracują nad utrzymaniem tej chlubnej pozycji. Przedstawiciele pozostałych segmentów rynku z podziwem, ale pewnie też z zazdrością, spoglądają na osiągnięcia polskiego meblarstwa. W 2016 r. wartość produkcji sprzedanej sięgnęła tutaj 42 mld zł. Aż 90 proc. wyprodukowanych mebli znalazło swoich klientów za granicą. O dobrą passę rodzimego rynku dbają firmy takie jak Idźczak-Meble. To wielkopolskie przedsiębiorstwo od niemal 30 lat bezustannie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, śmiało wyglądając poza jego granice. Park maszynowy firmy Idźczak-Meble O drodze do sukcesu, ale również o planach firmy Idźczak-Polska rozmawialiśmy z właścicielem firmy, panem Marcinem Idźczakiem , dyrektorem ds. eksportu firmy. Idźczak-Meble to ugruntowana marka o silnej pozycji w swej branży. Jak wyglądała droga do osiągnięcia takiej pozycji? Nasza droga była bardzo...

Nie wielkość firmy świadczy o jej rozpoznawalności, ale produkt i ludzie, którzy o jego jakość dbają każdego dnia. Tak też się dzieje w przypadku „Muszynianki”, która od wielu lat nieprzerwanie towarzyszy Polakom w domu, pracy i na dalekich wyprawach. To właśnie prestiż firmy i zaufanie klientów spowodowały, że „Muszynianka” została nominowana do tytułu Autorytet Biznesu, co jest najlepszym dowodem na to, że mniejsze przedsiębiorstwa mogą być wzorem do naśladowania dla innych, również większych firm. Cenne minerały w zasięgu ręki Biotechnolodzy badający zawartość pierwiastków odżywczych w „Muszyniance” dbają o ich poziom, szczególnie o wysoką zawartość wapnia i magnezu, czyli składników bardzo często wymagających suplementacji w codziennej diecie. Dodatkowo, pijąc „Muszyniankę”, uzupełniamy niedobory takich pierwiastków jak potas, dzięki któremu sprawnie pracuje serce i układ krążenia, a także żelazo, które wspomaga gospodarkę tlenową w organizmie. Zawarte w niej wodorowęglany...

Niskie temperatury i niesprzyjająca aura na zewnątrz skłania nas do częstszego sięgania po tłuste lub słodkie jedzenie, co w efekcie odbija się na naszej sylwetce i samopoczuciu. A przecież nie trzeba wiele, żeby odżywiać się i smacznie, i zdrowo. Wystarczy sięgać po produkty wysokiej jakości, takie jak oferuje EkaMedica. EkaMedica to dynamicznie rozwijająca się polska firma, specjalizująca się w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych suplementów diety, w formie soków, kapsułek, ale także maści i żeli, których dobroczynne działanie skutkuje poprawą zdrowia i jakości życia nawet najbardziej wymagających klientów w każdym wieku. Oryginalne i naturalne składy Sukces produktów EkaMedica jest efektem pasji właścicieli do zdrowego stylu życia, którzy stale poszukują rozwiązań, aby podnosić jakość naszego samopoczucia. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, doskonały smak oraz oryginalne, naturalne składy. Co więcej, produkty są wytwarzane w Polsce, więc nie tracą swoich...

Maszyny i design – może się wydawać, że te dwie dziedziny nie mają ze sobą nic wspólnego, tymczasem okazuje się, że połączenie ich sił tworzy potencjał do dalszego rozwoju firmy. Tak też się dzieje w przypadku AFM Defum, firmy, która od kilkudziesięciu lat przoduje w produkcji obrabiarek skrawających do metalu - centrów pionowych, tokarek kłowych, tokarek pionowych oraz nakiełczarek. Przy tego typu konstrukcjach zawsze najistotniejsze są walory techniczne i na to głównie patrzą klienci. Nie zapominajmy jednak, że przy tak poważnych inwestycjach pod uwagę bierze się także... wygląd maszyny. Ze względu na coraz większy wybór ofert maszyn o zbliżonych parametrach, klienci coraz częściej patrzą też na estetykę i wygląd, a nawet kolorystykę danego sprzętu. – W wielu wypadkach spotykamy się z koniecznością zastosowania kolorystyki maszyny komponującej się z barwami firmowymi klienta. Te trendy rynkowe skłaniają wielu producentów obrabiarek do zwiększania inwestycji w projektowanie coraz...

Minęło 10 lat od powstania Oddziału Ścian Szczelinowych Keller Polska. Z tej okazji 11 października 2017 w warszawskim hotelu Marriott zgromadzili się twórcy, pracownicy i goście Keller Polska, aby świętować i wspominać przełomową w historii firmy dekadę. Obchody 10. lecia rozpoczął Artur Gaszewski – dyrektor naczelny Keller Polska i (jak nie omieszkał wspomnieć prowadzący imprezę Tomasz Zimoch) były zawodnik drużyny Skra Warszawa, wraz z dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Małgorzatą Bednarską-Sordyl , przywitał tłumnie zebranych gości i wspólnie zaprosili wszystkich do wspomnień, ale też i zabawy. 10 lat Oddziału Ścian Szczelinowych w 20 letniej historii firmy przybliżyli zebranym Piotr Nowacki i Łukasz Ledziński. – Nazywam się Piotr Nowacki i od zawsze jestem marzycielem – tak swoją przemowę rozpoczął założyciel OŚS, obecnie dyrektor oddziału w Poznaniu. – Nasz oddział powstał z marzeń, ale nie było łatwo. Mieliśmy może nie pod górkę, ale bardzo dużo początkowych zadań do...

Zdecydowana większość produktów spożywczych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, pełna jest barwników i sztucznych konserwantów. Równocześnie wzrasta świadomość konsumentów i coraz częściej sięgają oni po wyselekcjonowane produkty z najwyższej półki, takie jak EkaMedica. Firma EkaMedica powstała w 2001 roku w Kozach, aby produkować i dostarczać Klientom naturalne preparaty: suplementy diety w formie soków, tabletek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyki. Marka EkaMedica od początku swojej działalności kieruje się mottem Naturalnie Znaczy Zdrowo. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wieloletnie doświadczenie i wiedza, która pozwala łączyć doświadczenie czerpane z wieloletniej tradycji medycyny naturalnej z najnowszymi technologiami i osiągnięciami współczesnej nauki. Produkty EkaMedica dostępne są dla każdego, można je znaleźć w aptekach, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ekologicznych i ze zdrową żywnością. Produkty tej marki dostępne są...

Firma Idźczak-Meble przez ostatnie ćwierć wieku umacniała swoją pozycję nie tylko na polskim rynku, ale i zagranicznym. Nieustająca potrzeba doskonalenia produktów, a co za tym idzie postęp, zaowocowały wciąż poszerzającym się gronem usatysfakcjonowanych klientów. W swojej branży Idźczak to niekwestionowany Autorytet. Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z sekretów powodzenia w biznesie jest zgrany zespół ludzi, dla których sukces firmy równoznaczny jest z ich prywatnym spełnieniem. Pracownicy Idźczak-Meble nieustannie podążają za najnowszymi trendami, wyznaczając przy tym trafne kierunki i realizując coraz ambitniejsze projekty. Pozwala to firmie z sukcesem brać udział w targach i wystawach w Europie, a także poza jej granicami. Ten uznany producent mebli wie również, jak robi się marketing, na co dowodem niech będzie nawiązanie współpracy ze światowej klasy piłkarzem — Łukaszem Piszczkiem, który został ambasadorem marki IDŹCZAK-MEBLE. Idźczak-Meble to firma obecna w przestrzeni...

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami przekroczyła w minionym roku 100 mld euro. Jest to wynik historyczny. Rynek przeżywa dynamiczne zmiany. Firma Raben jest tego świadoma i robi wszystko, by zawsze być o krok do przodu. Polska jest dziś jednym z siedmiu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Silny związek z rynkiem niemieckim (27% udziału w eksporcie i 23% w imporcie) sprawia, że nie pozostajemy obojętni na to, co dzieje się za nasza zachodnią granicą. Transport do państw Unii Europejskiej wzrósł w ciągu ostatniego roku o 2,6 proc., co przyniosło polskiej gospodarce 146,3 mld euro. Kontakty handlowe z Niemcami wzrosły z kolei o 3,1 proc. Przedsiębiorcy nie spoczywają na laurach. Świadomość zwyżkującej wymiany handlowej pozwala im na pewien optymizm, któremu powinna towarzyszyć wzmożona czujność. Większy import i eksport, ale również zmiany w prawie transportowym, dyrektywy unijne, brak dostępności kierowców, stawiają kolejne wyzwania przed branżą. Wyścig ze zmianami...

Przy ratowaniu życia małych pacjentów potrzebny jest nie tylko profesjonalizm, ale i pieniądze. Firma WIŚNIOWSKI kontynuuje swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszy poniedziałek września odbyła się konferencja, która zainaugurowała akcję „Razem ratujmy małe serduszka”. Firma WIŚNIOWSKI organizuje i koordynuje przebieg całej kampanii społecznej. Jej istotą jest zebranie funduszy dla celowej fundacji Schola Cordis, która wspiera innowacyjną Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i jej małych pacjentów, niejednokrotnie cudem wyrwanych z rąk śmierci. Akcję objęło swoim patronatem radio RMF FM oraz Dobry Tygodnik Sądecki. Najnowsza akcja to nie pierwsze działanie tego przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa. Istota kampanii polega na kreatywnej współpracy firmy z jej Partnerami Handlowymi. Ci z nich, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w akcji, przekażą na szczytny cel 0,5 proc. obrotu z firmą WIŚNIOWSKI, realizowanego w ciągu trzech miesięcy,...

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw. Firma powstała w 1946 roku i od ponad 70 lat jest czołowym polskim producentem obrabiarek. Rozmawiamy z Arturem Bartkowiakiem, Prezesem Zarządu AFM DEFUM. W ubiegłym roku AFM DEFUM obchodziła jubileusz 70-lecia. Czy jest pan w stanie wskazać szczególne momenty w historii firmy? Niewątpliwie ważnym momentem z formalnego punktu widzenia był rok 1946 – kiedy znacjonalizowano prywatne przedsiębiorstwo Ludwika Cytlinga i nadano mu nazwę Andrychowskiej Fabryki Maszyn. Ten okres uważa się za formalną datę powstania Firmy o obecnej nazwie. Z punktu widzenia obecnego kształtu przedsiębiorstwa i jego dorobku, istotne były przede wszystkim momenty związanie ze wzbogacaniem wiedzy i doświadczenia zakładu. Od początku AFM specjalizowała się w produkcji tokarek. Przełomowym momentem był rok 1976 i pozyskanie kontraktu na produkcję tokarek sterowanych numerycznie dla Firmy Boehringer. To wyzwanie przyniosło bezcenne...

WIG20 / WIG

Kursy walut

Zaloguj się

Lub zaloguj się ze swojego konta:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Logując się ze swojego konta zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu portalu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do Nas!