Wtorek, 20.03.2018

fbinstalktwyt

Polska dziurawa niczym ser szwajcarski

Ewa Wojnowska
Polska dziurawa niczym ser szwajcarski

W Polsce słowo „dziura” ma wyjątkowo pejoratywne znaczenie i to od czasów ministra finansów Jarosława Bauca, który przeraził nas budżetową pustką o nieprawdopodobnych wtedy rozmiarach.  Ale polskich „dziur” jest o wiele więcej.

Dziura w VAT

Jest najbardziej znana, a już z pewnością najbardziej polityczna. 2 lata temu luka w podatku VAT wywalczyła sobie niezależność i w publicznej debacie stała się samoistnym bytem. W pewnym sensie funkcjonuje obok dziury w budżecie. Obecnie jest liczona na 2,5 proc. PKB, czyli jakieś 45 mld zł rocznie.

Politycy ostatnio bardzo się nią interesują i możliwe, że dzieje jej narastania prześledzi nawet sejmowa komisja śledcza. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski powiedział niedawno, że w całym kraju jest prowadzonych ok. 700 śledztw związanych z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.

Luka w VAT to wpływy, jakie budżet powinien uzyskać, licząc na podstawie innych danych z gospodarki, ale ich nie uzyskał. Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej w 2015 r. polska luka wynosiła 24,5 proc. należnych wpływów czyli ok. 9,8 mld euro. Większa dziura jest tylko w pięciu krajach Wspólnoty, z Rumunią na czele, która traci rocznie ok. 37 proc. potencjalnych dochodów z VAT.

Dziura w poziomie dobrobytu

Tydzień temu firma FTSE Russell (grupa londyńskiej giełdy) przekwalifikowała Polskę z grona rynków wschodzących do państw rozwiniętych. To ważne, bo do indeksów autorstwa tej firmy globalni inwestorzy przycinają swoje portfele inwestycyjne.

Ta zmiana oznacza więc, że ci, którzy dotychczas mieli w portfelu akcje spółek z emerging markets (rynków wschodzących) w proporcjach zbliżonych do indeksu FTSE Russell, teraz będą się pozbywali akcji polskich firm, a ci, którzy wolą papiery przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych, będą dokupowali polskie walory.

Decyzja FTSE Russell podniosła prestiż naszego kraju, ale faktów nie zmieniła. Do poziomu najbogatszych państwach świata wciąż nam daleko. To jedna z bardziej dotkliwych luk. Jest wyzwaniem i kompleksem jednocześnie.

Według Eurostatu zamożność Polaka to ledwie 69 proc. średniej zamożności obywatela Unii Europejskiej. A już od takich Niemiec dzieli nas przepaść, bo Niemcy są bogatsi od unijnego średniaka o jakąś jedną czwartą.

Dziura demograficzna

To największe ryzyko cywilizacyjne, z jakim musimy się zmierzyć. Według oficjalnej prognozy GUS liczba ludności Polski spadnie w ciągu najbliższych 30-40 lat o 4,5-5 mln osób, bo będzie się rodziło mniej dzieci (ilość urodzeń ma spaść z 369,6 tys. w 2013 r. do 254,7 tys. w 2050 r.) przy jednoczesnym wzroście ilości zgonów (z 387,3 tys. do 428,2 tys.).

Ta dziura to efekt głębokich przemian społecznych, które dokonały się po 1989 r. Jeszcze w latach 80. Polska należała do grupy krajów o wysokiej dynamice urodzeń. W 1983 r. przyszło na świat najwięcej dzieci w naszej powojennej historii, ponad 723 tys. (dla porównania w ubiegłym roku było to 382 tys., a szczytem marzeń rządu jest 400 tys. urodzeń w ciągu roku).

Badacze tłumaczą, że rodzi się mniej dzieci, bo młodym ludziom zmieniły się priorytety, a w pewnym stopniu wymusił to wolny rynek. Autorzy opracowania GUS „Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy” zauważyli, że nastąpiła zmiana w ich zachowaniach. Planując przyszłość, najpierw inwestowali w siebie, czyli w edukację i pracę, a dopiero potem w rodzinę.

Spadek ilości urodzeń to także konsekwencja innych decyzji. Przede wszystkim o opóźnionym rodzicielstwie. Ale nie bez znaczenia jest też np. spadek ilości zawieranych małżeństw. Na początku transformacji było ich 250 tys. rocznie, teraz jest ok. 190 tys. A osoby wchodzące w taki związek są starsze niż wówczas.

Dziura w systemie ubezpieczeń

Nasz system emerytalny to jest jedna wielka dziura, by nie rzec, piramida finansowa. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych od lat jest dotowany z budżetu, bo pieniędzy ze składek nie wystarcza na sfinansowanie świadczeń. A będzie jeszcze gorzej ze względu na lukę demograficzną.

Społeczeństwo Polski stopniowo się starzeje. GUS przyjmuje miarę starzenia jako wiek środkowy populacji czyli taki, którego jedna połowa populacji jeszcze nie osiągnęła, a druga już ukończyła. Statystycy GUS wyliczyli, że w 2050 r. wiek środkowy dla mężczyzn wyniesie prawie 49 lat i będzie o 11 lat wyższy niż obecnie. W przypadku kobiet będzie to 53,7 roku, więcej o 12,3 roku.

Będzie to miało przełożenie na rynek pracy. Będzie coraz mniej pracujących, a wzrośnie grupa klientów ZUS. Liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie z ok. 7 mln w 2014 r. do blisko 10 mln w 2050 r.

W takich właśnie warunkach Polska zafundowała sobie obniżenie wieku emerytalnego, co tylko te tendencje wzmocni.

ZUS policzył, że w zależności od wariantu, ilość ubezpieczonych spadnie z 14,5-14,9 mln osób do 12,4-10,5 mln. Stanie się to przy jednoczesnym wzroście ilości emerytów do 7,2-7,8 mln z około 5,5 mln co oczywiście jeszcze bardziej obciąży i tak niewydolny system emerytalny.

Dziura kompetencyjna

Rynek pracy jeszcze długo będzie największym wyzwaniem cywilizacyjnym Polski. Dlatego nie można udawać, że się nie widzi dziury kompetencyjnej, czyli braku równowagi między umiejętnościami osób w wieku produkcyjnym a potrzebami pracodawców. Ta dziura jest ukryta gdzieś między optymistycznymi informacjami o najniższym bezrobociu od 1989 r. i doniesieniami o rynku pracy pracownika. Tyle że ten rynek nie rozłożył się równomiernie w całym kraju. Nadal są powiaty, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza 20 proc. (łobeski, radomski i szydłowiecki). W wielu innych trzyma się powyżej 15 proc.

To oznacza, że w Polsce bez pracy pozostaje niewiele ponad 1,1 mln osób. To tak, jakby nagle przestało pracować małe województwo. Co gorsza, fatalna jest struktura tego bezrobocia: 43 proc. to osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Jedna piąta to bezrobotni w wieku 55 i więcej lat. Tylko połowa wyrejestrowywanych to osoby, które znalazły pracę.

Choć polski rynek pracy wręcz błaga o inżynierów, to przyszli pracownicy niekoniecznie chcą nimi zostać. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich 20. lat ilość studentów na uczelniach technicznych wzrosła tylko nieznacznie, z 289,3 tys. w 1999 r., do 301,4 tys. w 2015 r.

Dziura technologiczna

Chodzi o zaawansowanie technologiczne wyroby polskich przedsiębiorstw, które mogłyby stanąć do światowej konkurencji. Tak rozumianą lukę można mierzyć chociażby porównując udział produktów wysokiej techniki w eksporcie poszczególnych państw.

Według GUS w ubiegłym roku wynosił on 8,5 proc. To mało. I to nie tylko mało w porównaniu z państwami naszego regionu, bo np. udział wysokiej techniki w czeskim eksporcie stanowi 15,4 proc., a w węgierskim 15,2 proc. W Unii Europejskiej pod tym względem zajmujemy 18. miejsce, daleko poniżej naszych ambicji. A w stosunku do globalnych liderów (Korea Południowa - 26,8 proc.) mierzona w ten sposób luka technologiczna wynosi prawie 20 punktów procentowych.

Konsekwencji tego stanu rzeczy dla rozwoju kraju nie można bagatelizować. Biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy zbyt szerokiego dostępu do surowców naturalnych, nie mamy innej możliwości budowy narodowego bogactwa jak zaawansowane produkty. Tędy wiedzie też droga do dobrych, wysoko płatnych miejsc pracy i uniknięcie przekleństwa pułapki średniego rozwoju.

Rozwiązanie tego problemu miało dać państwo. Ponieważ sektor prywatny jest słaby, grosz publiczny miał pełnić rolę koła zamachowego dla działalności badawczo-rozwojowej. Przykładem chociażby sektorowe programy prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (jak Innomed czy WoodInn). Zanim jednak powstaną z nich innowacyjne produkty, które potem zaczną zarabiać na dalsze badania, minie trochę czasu.

Przyczyną dziury technologicznej nie jest jednak tylko brak osiągnięć czy talentów naukowych. Uczelnie mają pełno patentów, które mogłyby wejść na rynek, ale często wymagają dalszego wsparcia finansowego czy dużych nakładów (jak chociażby w inżynierii materiałowej, w której nasi badacze są naprawdę dobrzy). A tego nie lubią inwestorzy, bo perspektywy zysków są zbyt odległe i niepewne (tutaj z kolei miały pomóc programy NCBiR łączące kapitał publiczny z prywatnym, jak BRIdge Alfa).

Dziura rozwojowa

Kolejną dziurą jest podział na Polskę A i Polskę B. Do tej pory częścią tego problemu było chociażby zapóźnienie infrastrukturalne Polski B (jakkolwiek by jej nie pojmować, czy w sensie geograficznym jako wschód kraju, czy w sensie urbanizacyjnym jako prowincję). Szczęśliwie, powoli staje się to przeszłością, ale z doświadczeń innych krajów wiadomo, że nie wystarczy zbudować sieci szybkich dróg i dobrej kolei, by zapóźnione dotychczas tereny zaczęły kwitnąć. Najlepszym przykładem jest chociażby uporczywy mimo wydania mnóstwa pieniędzy podział na wschodnie i zachodnie Niemcy, północ i południe Włoch czy Flandrię i Walonię w Belgii.

W naszych warunkach „B-izm” danego obszaru często związany jest z brakiem dobrych miejsc pracy, co nie tylko zubaża ludność, ale też lokalny budżet. Więc koło się zamyka. Nie ma inwestycji, bo nie ma pieniędzy, a nie ma pieniędzy, bo nie ma inwestycji.

Nie ma jednak uniwersalnego sposobu, który gwarantowałby przyspieszenie rozwojowego takich obszarów. W Polsce działa mechanizm transferu środków od bogatszych do biedniejszych samorządów, czyli słynne janosikowe, ale jest to za mało żeby słabsze regiony mogły dokonać cywilizacyjnego skoku. Dopóki ta różnica będzie istniała, dziura rozwojowa będzie nas wstrzymywała. Podobnie zresztą jak wszystkie inne. Czas więc najwyższy zacząć je zasypywać równie energicznie jak dziury w drogach. Z tym że to drugie jest o wiele łatwiejsze.

Wydarzenia

« Marzec 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Gospodarcze Wyzwania Roku 2018

Firma SECO/WARWICK jest reprezentantem przemysłu ciężkiego, jednak cechuje ją wyjątkowa lotność, jeżeli chodzi o podejmowanie wyzwań, kreowanie nowych idei i przekształcanie ich w czyn, skutkujący najlepszymi rozwiązaniami dla swoich klientów. Spółka od ponad 25 lat jest liderem w swojej kategorii. Jej portfolio obejmuje przede wszystkim innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obróbki cieplnej metali. W szczególności specjalizuje się w rozwiązaniach typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowania wymienników ciepła i metalurgii próżniowej. SECO/WARWICK jest przedsiębiorstwem globalnym. Całą grupę stanowi 11 spółek na 3 kontynentach, a posiada ona klientów w 70 krajach. Firma zapewnia swym klientom zarówno rozwiązania standardowe, jak i specjalnie dedykowane, opracowane przy współpracy z klientem. Dostarcza rozwiązania dla czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej,...

Umowa o współdziałaniu zawarta między spółkami grupy Azoty ma być istotnym krokiem nie tylko w stronę usprawnienia efektywności ich działania, ale również optymalizacji polityki handlowej. To jednak nie koniec działań konsolidacyjnych. Zdaniem prezesa Wojciecha Wardackiego , współpraca czterech głównych spółek należących grupy: tarnowskiej, polickiej, puławskiej i kędzierzyńskiej, przynieść może błyskawiczne rezultaty wynikające z efektów skali i synergii. Jak informuje PAP, podpisana umowa to gwarancja realizacji spójnej wizji, opartej na jednolitej strategii marketingowej i handlowej. Współpraca dotyczyć ma segmentu agro, który stanowi blisko 60 proc. rocznych przychodów całej grupy. Konsolidacja w przypadku tak wielkiej grupy, jak Azoty oznacza przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie ich działania. Zdaniem prezesa, niezbędne jest stworzenie podmiotu, który obsłuży grupę jako całość. W mysl tej idei powstaje Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro, czyli wspólna...

Poważnym sukcesem chwalić się może Grupa PGNiG, które w zeszłym roku udało się zarobić na czysto 2,9 mld zł na czysto. Jest to rekord historyczny. Wspaniały wynik PGNiG, o którym pisze m.in. portal Money.pl, to wydarzenie, które bez wątpienia zapisze się złotą czcionką w firmowej kronice. Kluczem do sukcesu okazało się poszukiwanie oraz wydobycie gazu. W 2017 r. grupie udało się osiągnąć 35,86 mld zł przychodów, co było wynikiem o 2 mld zł wyższym niż w 2016 r. Zysk EBITDA to 6,55 mld zł, czyli prawie 1 mld zł więcej niż w roku poprzednim. I w końcu zysk netto, który w 2017 r. wyniósł 2,9 mld zł (w 2016 było to 2,35 mld zł). Jacek Frączyk, analityk Money.pl, zaznacza jednak, że są to na razie wielkości szacunkowe, które wkrótce zweryfikowane zostaną przez biegłego rewidenta. Publikację raportu okresowego za 2017 r. zapowiedziano 14 marca 2018 roku. PGNiG nie spoczywa na laurach. Grupa planuje intensywne inwestowanie w branżę wydobywczą. Trwają rozmowy dotyczące akwizycji złóż w...

Przekrój Biznesu

Pod względem produkcji mebli, Polska znajduje się na 6. miejscu światowego zestawienia. Krajowe firmy - takie jak Idźczak-Meble - wytrwale pracują nad utrzymaniem tej chlubnej pozycji. Przedstawiciele pozostałych segmentów rynku z podziwem, ale pewnie też z zazdrością, spoglądają na osiągnięcia polskiego meblarstwa. W 2016 r. wartość produkcji sprzedanej sięgnęła tutaj 42 mld zł. Aż 90 proc. wyprodukowanych mebli znalazło swoich klientów za granicą. O dobrą passę rodzimego rynku dbają firmy takie jak Idźczak-Meble. To wielkopolskie przedsiębiorstwo od niemal 30 lat bezustannie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, śmiało wyglądając poza jego granice. Park maszynowy firmy Idźczak-Meble O drodze do sukcesu, ale również o planach firmy Idźczak-Polska rozmawialiśmy z właścicielem firmy, panem Marcinem Idźczakiem , dyrektorem ds. eksportu firmy. Idźczak-Meble to ugruntowana marka o silnej pozycji w swej branży. Jak wyglądała droga do osiągnięcia takiej pozycji? Nasza droga była bardzo...

Nie wielkość firmy świadczy o jej rozpoznawalności, ale produkt i ludzie, którzy o jego jakość dbają każdego dnia. Tak też się dzieje w przypadku „Muszynianki”, która od wielu lat nieprzerwanie towarzyszy Polakom w domu, pracy i na dalekich wyprawach. To właśnie prestiż firmy i zaufanie klientów spowodowały, że „Muszynianka” została nominowana do tytułu Autorytet Biznesu, co jest najlepszym dowodem na to, że mniejsze przedsiębiorstwa mogą być wzorem do naśladowania dla innych, również większych firm. Cenne minerały w zasięgu ręki Biotechnolodzy badający zawartość pierwiastków odżywczych w „Muszyniance” dbają o ich poziom, szczególnie o wysoką zawartość wapnia i magnezu, czyli składników bardzo często wymagających suplementacji w codziennej diecie. Dodatkowo, pijąc „Muszyniankę”, uzupełniamy niedobory takich pierwiastków jak potas, dzięki któremu sprawnie pracuje serce i układ krążenia, a także żelazo, które wspomaga gospodarkę tlenową w organizmie. Zawarte w niej wodorowęglany...

Niskie temperatury i niesprzyjająca aura na zewnątrz skłania nas do częstszego sięgania po tłuste lub słodkie jedzenie, co w efekcie odbija się na naszej sylwetce i samopoczuciu. A przecież nie trzeba wiele, żeby odżywiać się i smacznie, i zdrowo. Wystarczy sięgać po produkty wysokiej jakości, takie jak oferuje EkaMedica. EkaMedica to dynamicznie rozwijająca się polska firma, specjalizująca się w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych suplementów diety, w formie soków, kapsułek, ale także maści i żeli, których dobroczynne działanie skutkuje poprawą zdrowia i jakości życia nawet najbardziej wymagających klientów w każdym wieku. Oryginalne i naturalne składy Sukces produktów EkaMedica jest efektem pasji właścicieli do zdrowego stylu życia, którzy stale poszukują rozwiązań, aby podnosić jakość naszego samopoczucia. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, doskonały smak oraz oryginalne, naturalne składy. Co więcej, produkty są wytwarzane w Polsce, więc nie tracą swoich...

Maszyny i design – może się wydawać, że te dwie dziedziny nie mają ze sobą nic wspólnego, tymczasem okazuje się, że połączenie ich sił tworzy potencjał do dalszego rozwoju firmy. Tak też się dzieje w przypadku AFM Defum, firmy, która od kilkudziesięciu lat przoduje w produkcji obrabiarek skrawających do metalu - centrów pionowych, tokarek kłowych, tokarek pionowych oraz nakiełczarek. Przy tego typu konstrukcjach zawsze najistotniejsze są walory techniczne i na to głównie patrzą klienci. Nie zapominajmy jednak, że przy tak poważnych inwestycjach pod uwagę bierze się także... wygląd maszyny. Ze względu na coraz większy wybór ofert maszyn o zbliżonych parametrach, klienci coraz częściej patrzą też na estetykę i wygląd, a nawet kolorystykę danego sprzętu. – W wielu wypadkach spotykamy się z koniecznością zastosowania kolorystyki maszyny komponującej się z barwami firmowymi klienta. Te trendy rynkowe skłaniają wielu producentów obrabiarek do zwiększania inwestycji w projektowanie coraz...

Minęło 10 lat od powstania Oddziału Ścian Szczelinowych Keller Polska. Z tej okazji 11 października 2017 w warszawskim hotelu Marriott zgromadzili się twórcy, pracownicy i goście Keller Polska, aby świętować i wspominać przełomową w historii firmy dekadę. Obchody 10. lecia rozpoczął Artur Gaszewski – dyrektor naczelny Keller Polska i (jak nie omieszkał wspomnieć prowadzący imprezę Tomasz Zimoch) były zawodnik drużyny Skra Warszawa, wraz z dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Małgorzatą Bednarską-Sordyl , przywitał tłumnie zebranych gości i wspólnie zaprosili wszystkich do wspomnień, ale też i zabawy. 10 lat Oddziału Ścian Szczelinowych w 20 letniej historii firmy przybliżyli zebranym Piotr Nowacki i Łukasz Ledziński. – Nazywam się Piotr Nowacki i od zawsze jestem marzycielem – tak swoją przemowę rozpoczął założyciel OŚS, obecnie dyrektor oddziału w Poznaniu. – Nasz oddział powstał z marzeń, ale nie było łatwo. Mieliśmy może nie pod górkę, ale bardzo dużo początkowych zadań do...

Zdecydowana większość produktów spożywczych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, pełna jest barwników i sztucznych konserwantów. Równocześnie wzrasta świadomość konsumentów i coraz częściej sięgają oni po wyselekcjonowane produkty z najwyższej półki, takie jak EkaMedica. Firma EkaMedica powstała w 2001 roku w Kozach, aby produkować i dostarczać Klientom naturalne preparaty: suplementy diety w formie soków, tabletek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyki. Marka EkaMedica od początku swojej działalności kieruje się mottem Naturalnie Znaczy Zdrowo. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wieloletnie doświadczenie i wiedza, która pozwala łączyć doświadczenie czerpane z wieloletniej tradycji medycyny naturalnej z najnowszymi technologiami i osiągnięciami współczesnej nauki. Produkty EkaMedica dostępne są dla każdego, można je znaleźć w aptekach, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ekologicznych i ze zdrową żywnością. Produkty tej marki dostępne są...

Firma Idźczak-Meble przez ostatnie ćwierć wieku umacniała swoją pozycję nie tylko na polskim rynku, ale i zagranicznym. Nieustająca potrzeba doskonalenia produktów, a co za tym idzie postęp, zaowocowały wciąż poszerzającym się gronem usatysfakcjonowanych klientów. W swojej branży Idźczak to niekwestionowany Autorytet. Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z sekretów powodzenia w biznesie jest zgrany zespół ludzi, dla których sukces firmy równoznaczny jest z ich prywatnym spełnieniem. Pracownicy Idźczak-Meble nieustannie podążają za najnowszymi trendami, wyznaczając przy tym trafne kierunki i realizując coraz ambitniejsze projekty. Pozwala to firmie z sukcesem brać udział w targach i wystawach w Europie, a także poza jej granicami. Ten uznany producent mebli wie również, jak robi się marketing, na co dowodem niech będzie nawiązanie współpracy ze światowej klasy piłkarzem — Łukaszem Piszczkiem, który został ambasadorem marki IDŹCZAK-MEBLE. Idźczak-Meble to firma obecna w przestrzeni...

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami przekroczyła w minionym roku 100 mld euro. Jest to wynik historyczny. Rynek przeżywa dynamiczne zmiany. Firma Raben jest tego świadoma i robi wszystko, by zawsze być o krok do przodu. Polska jest dziś jednym z siedmiu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Silny związek z rynkiem niemieckim (27% udziału w eksporcie i 23% w imporcie) sprawia, że nie pozostajemy obojętni na to, co dzieje się za nasza zachodnią granicą. Transport do państw Unii Europejskiej wzrósł w ciągu ostatniego roku o 2,6 proc., co przyniosło polskiej gospodarce 146,3 mld euro. Kontakty handlowe z Niemcami wzrosły z kolei o 3,1 proc. Przedsiębiorcy nie spoczywają na laurach. Świadomość zwyżkującej wymiany handlowej pozwala im na pewien optymizm, któremu powinna towarzyszyć wzmożona czujność. Większy import i eksport, ale również zmiany w prawie transportowym, dyrektywy unijne, brak dostępności kierowców, stawiają kolejne wyzwania przed branżą. Wyścig ze zmianami...

Przy ratowaniu życia małych pacjentów potrzebny jest nie tylko profesjonalizm, ale i pieniądze. Firma WIŚNIOWSKI kontynuuje swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszy poniedziałek września odbyła się konferencja, która zainaugurowała akcję „Razem ratujmy małe serduszka”. Firma WIŚNIOWSKI organizuje i koordynuje przebieg całej kampanii społecznej. Jej istotą jest zebranie funduszy dla celowej fundacji Schola Cordis, która wspiera innowacyjną Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i jej małych pacjentów, niejednokrotnie cudem wyrwanych z rąk śmierci. Akcję objęło swoim patronatem radio RMF FM oraz Dobry Tygodnik Sądecki. Najnowsza akcja to nie pierwsze działanie tego przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa. Istota kampanii polega na kreatywnej współpracy firmy z jej Partnerami Handlowymi. Ci z nich, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w akcji, przekażą na szczytny cel 0,5 proc. obrotu z firmą WIŚNIOWSKI, realizowanego w ciągu trzech miesięcy,...

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw. Firma powstała w 1946 roku i od ponad 70 lat jest czołowym polskim producentem obrabiarek. Rozmawiamy z Arturem Bartkowiakiem, Prezesem Zarządu AFM DEFUM. W ubiegłym roku AFM DEFUM obchodziła jubileusz 70-lecia. Czy jest pan w stanie wskazać szczególne momenty w historii firmy? Niewątpliwie ważnym momentem z formalnego punktu widzenia był rok 1946 – kiedy znacjonalizowano prywatne przedsiębiorstwo Ludwika Cytlinga i nadano mu nazwę Andrychowskiej Fabryki Maszyn. Ten okres uważa się za formalną datę powstania Firmy o obecnej nazwie. Z punktu widzenia obecnego kształtu przedsiębiorstwa i jego dorobku, istotne były przede wszystkim momenty związanie ze wzbogacaniem wiedzy i doświadczenia zakładu. Od początku AFM specjalizowała się w produkcji tokarek. Przełomowym momentem był rok 1976 i pozyskanie kontraktu na produkcję tokarek sterowanych numerycznie dla Firmy Boehringer. To wyzwanie przyniosło bezcenne...

WIG20 / WIG

Kursy walut

Zaloguj się

Lub zaloguj się ze swojego konta:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Logując się ze swojego konta zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu portalu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do Nas!