Poniedziałek, 21.08.2017

fbinstalktw

Sprawdź, czy zarządzasz alternatywną spółką inwestycyjną

Autor
Sprawdź, czy zarządzasz alternatywną spółką inwestycyjną
Sprawdź, czy zarządzasz alternatywną spółką inwestycyjną

W dniu 4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

pictureJak podkreśla radca prawny Michał Reszka z Exentis Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych specjalizującej się m.in. w prowadzeniu postępowań przed KNF - Zakres podmiotów objętych regulacją zdecydowanie wykracza poza standardowe skojarzenia co do podmiotów rynku kapitałowego. Za spółkę ASI może być potraktowana każda spółka, która zebrała lub zamierza zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Każda taka spółka powinna przy tym dokonać niezwłocznej autoidentyfikacji i dostosować swoją działalność do wymogów Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa), w tym dokonać odpowiedniego zgłoszenia do KNF.

 

 

Wystarczającą motywacją do zweryfikowania swojej działalności pod kątem bycia ASI jest odpowiedzialność karna. Wykonywanie działalności ASI bez wymaganego zezwolenia/wpisu do rejestru ASI podlega grzywnie odpowiednio do 10 mln i 5 mln zł oraz karze pozbawienia wolności do lat 5.

Same ASI można podzielić na wewnętrznie i zewnętrznie zarządzane. Model wewnętrznego zarządzania zarezerwowany jest dla spółek akcyjnych oraz spółek z o.o. Drugą formę działania ASI reprezentują spółki posiadające zewnętrznego zarządzającego – spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. W każdym przypadku Ustawa wprowadza obowiązek uzyskania zezwolenia lub wpisu do rejestru zarządzających ASI. O obowiązku uzyskania zezwolenia lub wpisu decyduje planowana, lub rzeczywista wartość aktywów danej spółki. Wpis do rejestru będzie wystarczający, jeżeli aktywa nie przekroczą równowartości kwoty 100 000 000 euro, a w przypadku, gdy spółki, które nie stosują dźwigni finansowej i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro.

Zarządzający ASI, którzy nie spełniają przesłanek określonych powyżej uprawniających do wykonywania działalności jedynie na odstawie wpisu do rejestru, muszą spełnić warunki niemal analogiczne z tymi, jakie ciążą na towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w tym stosowania określonych warunków technicznych i organizacyjnych prowadzonej działalności, ewentualnego zatrudniania doradcy inwestycyjnego, wdrożenia polityki wynagrodzeń, spełnienia wymogów kapitałowych oraz uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności.

Zakładamy, że przy skali polskiego rynku kapitałowego, prawie wszystkie ASI będą musiały uzyskać jedynie wpis do rejestru zarządzających. Istotne jest przy tym stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – ASI które wykonywały już swoją działalność w dniu 4 czerwca 2016 r. i złożą wniosek o wpis do rejestru do dnia 4 czerwca 2017 r., mogą kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie złożonego wniosku. Natomiast spółki, które w dniu 4 czerwca 2016 r. nie wykonywały takiej działalności, nie mogą zarządzać aktywami do czasu uzyskania wpisu – wyjaśnia mec. Michał Reszka z Kancelarii Exentis.

Karolina Szewc zdjecieJak dodaje Karolina Szewc, prawnik z Kancelarii Exentis: - KNF oczekuje ponadto, że, w określonym układzie, wniosek o wpis na listę przez ASI wewnętrznie zarządzaną powinien zostać złożony w okresie pomiędzy zawiązaniem spółki a przed jej rejestracją, co należy brać pod uwagę przy tworzeniu nowych spółek.

 

 

Skutki identyfikacji spółki jako ASI

W toku bieżącej działalności jest to przekazywanie KNF okresowych sprawozdań dotyczących działalności inwestycyjnej, płynności i zarządzania ryzykiem oraz stosowania dźwigni finansowej, jak również stosowanie się do innych ustawowych ograniczeń. Wszystko poprzedzone jest wnioskiem o wpis do rejestru zarządzających ASI wraz z obowiązkowymi załącznikami. W ocenie mec. Michała Reszki z Kancelarii Exentis, kłopotliwe do sporządzenia, bez wsparcia prawnego wyspecjalizowanego w rynkach kapitałowych, mogą okazać się zgodna z wymogami Ustawy strategia inwestycyjna, opis polityki inwestycyjnej, jak również element niewskazany wprost w Ustawie, tj. dokumenty i informacje określone w art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013.

Wnioski? Niezbędne jest szybkie uzyskanie świadomości co do kwalifikacji jako ASI zarówno własnej spółki, jak i spółek kontrahentów czy spółek, którym powierzyliśmy aktywa w celu inwestowania, by zweryfikować, czy prowadzą działalność zgodnie z prawem.

Liczba dnia: 1 – tyle podmiotów wpisano na listę zarządzających ASI na dzień publikacji niniejszego artykułu.

PATRONATY REDAKCJI

« Sierpień 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Przekrój Biznesu

Nowoczesna platforma komunikacji Evenio łączy urząd z mieszkańcami. W Sierakowicach już doceniono jej funkcje, a teraz z aplikacji będą mogły korzystać kolejne gminy. O jej wdrażaniu i rozwoju rozmawialiśmy z Mariuszem Laską, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sierakowice. Jak przebiegał dotychczasowy rozwój aplikacji Evenio? Aplikacja rozwijała się od 2015 roku. Wówczas był to tylko moduł związany z wywozem odpadów. Od 2016 r. zaczęła działać w większym formacie. Na początku chcieliśmy pomóc mieszkańcom, aby nie umykały im terminy wywozów śmieci. Reforma śmieciowa, która się pojawiła, wygenerowała kolejne frakcje odpadów, które trzeba było zbierać. Skorzystaliśmy z rozwiązania, jakie umożliwia aplikacja Evenio, wprowadziliśmy do niej harmonogram wywozu odpadów i to był nasz główny cel. Potem okazało się, że tę aplikację można równie dobrze wykorzystać do przekazywania informacji dotyczących gminy, więc rozszerzyliśmy to o kulturę, informacje gminne i...

Dach nad głową to jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Tymczasem dach dachowi nierówny, dlatego warto zainwestować w najwyższej jakości dachówki renomowanej marki, takiej jak Gerard Roofing Systems. Nowoczesne technologie i wysoka jakość – to dewizy, jakimi kieruje się firma Gerard, która już 60 lat jest innowatorem w zakresie powlekanych, wytłaczanych dachówek metalowych z posypką skalną i największym producentem na świecie, z czteroma zakładami produkcyjnymi (w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Malezji i na Węgrzech). W Polsce firma Gerard obecna jest już od ponad 25 lat, co zaowocowało szeroką i doświadczoną bazą przeszkolonych dekarzy oraz zespołów sprzedażowych i serwisowych, jak również bogatą bazą obiektów referencyjnych. Na samym tylko Podhalu blisko 10 000 domów pokrytych jest blachodachówką Gerard Corona, podobnie jest z największymi i prestiżowymi hotelami, restauracjami, jak i tysiącami domów w całej Polsce. Pionierską technologią, jaką może sie...

Już od dłuższego czasu można zauważyć trend budowy przestrzeni handlowych na nowych osiedlach mieszkaniowych. Taki stan rzeczy to rozwiązanie korzystne zarówno dla potencjalnych inwestorów, jak i przyszłych mieszkańców. Osoby planujące własny biznes, otwierając lokal na nowo powstającej inwestycji, zyskują spore grono klientów, lokatorzy zaś – podstawowe usługi mają na wyciągnięcie ręki. Powstające od 2012 roku osiedle Nowe Ogrody sukcesywnie poszerza swoją ofertę - stawia kolejne funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania oraz lokale usługowe. W ramach pierwszych dwóch etapów powstało łącznie 158 mieszkań, które otrzymały prawomocne pozwolenie na użytkowanie i zostały przekazane w ręce mieszkańców. Najemców zyskały również lokale handlowe. Wszystkie zostały skomercjalizowane, a na osiedlu pojawiły się dodatkowe usługi. Obecność dyskontu spożywczego, salonu kosmetycznego, salonu fryzjerskiego oraz licznych gabinetów lekarskich podniosły atrakcyjność osiedla. – Możemy już mówić, że na...

Lokalny potencjał
06.06.2017

Już od dłuższego czasu można zauważyć wśród przedsiębiorców pewien trend dotyczący lokalizacji inwestycji. Coraz częściej właściciele firm decydują się na budowę nowych fabryk i zakładów w Polsce północno-wschodniej. Przyczyny takiego stanu rzeczy są oczywiste. Przykładem regionu, który od momentu transformacji ustrojowych i szeregu reform gospodarczych, zmienił się nie do poznania jest dawne województwo suwalskie. 20 lat temu tę część kraju nazywano Polską B. Wydaje się, że zastosowanie tam narzędzi wspierających gospodarkę, przyniosło oczekiwany skutek. I nie tylko dla samego regionu, ale też dla przedsiębiorców. Co dzisiaj przyciąga inwestycje do Polski północno-wschodniej? Przede wszystkim pracownik. Coraz częściej mówi się o rynku pracownika. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. W województwie podlaskim, czy warmińsko–mazurskim ten problem, nawet jeśli występuje, to w znacznie mniejszej skali niż w innych częściach kraju....

W ostatnich miesiącach ustawodawca i organy administracji państwowej dość często poruszały tematy bliskie działalności TFI, jak na przykład nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI), opodatkowanie niektórych dochodów funduszy, czy MIFID II. Najgłośniej jednak mówi się ostatnio o konsekwencjach zmiany UFI w zakresie objęcia jej zakresem tak zwanych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. O mechanice zmian i ich wpływie na rentowność obecnie funkcjonujących przedsięwzięć, rozmawialiśmy z Tomaszem Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Najważniejszym efektem ustawowych zmian jest obowiązek uzyskania zezwolenia lub rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do 4 czerwca br. przez spółki, które zebrały lub zamierzają zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, jako tzw. Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). Jest to nowa rynkowa kategoria, do której zaliczają się tak...

W dniu 4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Jak podkreśla radca prawny Michał Reszka z Exentis Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych specjalizującej się m.in. w prowadzeniu postępowań przed KNF - Zakres podmiotów objętych regulacją zdecydowanie wykracza poza standardowe skojarzenia co do podmiotów rynku kapitałowego . Za spółkę ASI może być potraktowana każda spółka, która zebrała lub zamierza zebrać aktywa od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Każda taka spółka...

OFF Festival

Fani alternatywy, którzy przybyli na dwunastą edycję OFF Festiwalu, mogli liczyć na słońce, doskonałą organizację, dobrze dobranych headlinerów i świetne wydarzenia okołomuzyczne. Choć, oceniając wydarzenie jako całość, pod względem muzycznym nie było tak powalająco i zaskakująco jak w latach ubiegłych. Ubiegły rok zapisał się w historii OFF-a za sprawą odwołanych niemal w ostatniej chwili koncertów dwóch ważnych gwiazd (The Kills i Anohni) oraz kontrowersyjnym wyborem tematów dyskusji (żołnierze wyklęci, esbeckie teczki pisarzy). Muzycznie było doskonale, jednak – wiadomo – negatywne wydarzenia najskuteczniej kodują się w masowej świadomości. W tym roku na szczęście obyło się bez niemiłych niespodzianek oraz ewidentnych wpadek. Impreza przebiegła bez zakłóceń, w idealnej atmosferze, choć też, niestety, bez większych fajerwerków. Festiwalowa maszyneria działała jak dobrze nakręcony i naoliwiony mechanizm zegarowy. Wielkie ukłony należą się organizatorom, których praca stawia...

„Najłatwiej płynie się z prądem, ale my nie lubimy łatwych rozwiązań” – tak mówią o swojej imprezie organizatorzy OFF Festiwalu. Formuła, wedle której przez dwa dni na kilku scenach występują artyści, nawet jeśli znani, to na pewno nie ograni, sprawdza się już od 2006 roku. Już w najbliższy weekend w katowickiej Dolinie Trzech Stawów odbędzie się dwunasta edycja wydarzenia, które powołane zostało, „nie po to, by się wszystkim podobać, ale po to, by intrygować, zadawać pytania, oburzać, prowokować do dyskusji, inspirować". Ostatnie lata pokazały, że ta ryzykowna idea doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie młodych ludzi, znudzonych radiową sieczką i zbyt oczywistymi przebojami. Przede wszystkim, jest to jedyny w Polsce festiwal, na którym doświadczyć można szeroko pojętej muzycznej alternatywy, której towarzyszą tak kontrastowe gatunki, jak rock, hip-hop, black metal, world music, indie rock, indie pop, synth pop czy dubstep. Mieszanka jest wybuchowa, a jednak w swej barokowości...

WIG20 / WIG

Kursy walut

Zaloguj się

Lub zaloguj się ze swojego konta:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Logując się ze swojego konta zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu portalu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do Nas!